Παρ, 30 Σεπ 2022
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Πάλι αλλαγές στην αρμοδιότητα για τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης

25/5/2020
 

Σε “γεφύρι της Άρτας” εξελίσσεται διαχρονικά η υπόθεση της εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, με ακόμα μία νομοθετική παρέμβαση να κατατίθεται στη Βουλή την 22α Μαΐου.

Για να γίνει αντιληπτό το πλαίσιο του νέου νόμου, υπενθυμίζουμε συνοπτικά  ότι επί συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αιφνιδιαστικά το Δεκέμβριο του 2015 είχε συντελεστεί μια θεσμική αυτοδιοικητική ανατροπή,  όταν ψηφίστηκε ο ν.4351/2015 που αφαίρεσε από τους Δήμους τόσο αρμοδιότητες όσο και τους πόρους περί βοσκήσιμων γαιών.

Από την πρώτη στιγμή, ήδη πριν την ψήφιση των διατάξεων  και όλα τα χρόνια που ακολούθησαν, η ΚΕΔΕ προειδοποιούσε σε υψηλούς τόνους ότι ο ν.4351/2015, με τον παραγκωνισμό του Α’ βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ήταν απόλυτο λάθος που θα οδηγούσε σε πλήρη αποτυχία.

Οι εξελίξεις φαίνεται πως δικαίωσαν τους Δημάρχους.

Ακόμα και η τέως Κυβέρνηση, είχε τελικά πετάξει την “καυτή πατάτα” στην επόμενη , περνώντας το Φεβρουάριο του 2019 Τροπολογία, με την οποία έδωσε πολύχρονη παράταση για τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης έως την Πρωτοχρονιά του 2022 (συγκεκριμένα 31.12.2021).

Ο καιρός πέρασε, η Κυβέρνηση άλλαξε και πριν λίγους μήνες, ο νυν Υπουργός, Μάκης Βορίδης, ανακοίνωσε ότι “βάζει τέλος στην επί σχεδόν πέντε χρόνια κωλυσιεργία των προηγούμενων ηγεσιών”.  Έστειλε Επιστολή στους Περιφερειάρχες  ,  ζητώντας την αρωγή τους στη σύνταξη μελετών διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών μέσω της σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ του Υπουργείου και των Περιφερειών.

 

Τώρα λοιπόν κατατέθηκαν αλλαγές του θεσμικού πλαισίου, ως άρθρο 11 του Νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα».

Βασική παρέμβαση είναι η προσθήκη νέων διατάξεων στο τέλος της παρ.2 του αρ.3 του ν.4351/2015, σύμφωνα με τις οποίες: «Σε περίπτωση αδυναμίας σύναψης σύμβασης ή λύσης των ανωτέρω συμβάσεων για οποιονδήποτε λόγο, την ευθύνη εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης δύναται να αναλάβει ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Η έγκριση των σχεδίων σε αυτή την περίπτωση γίνεται ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων μετά από γνώμη της αρμόδιας Δασικής Αρχής και της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας.».

Επιπλέον, με προσθήκη στο τέλος του αρ.5 του ν.4351/2015 ορίζεται ότι: «Στην περίπτωση εκπόνησης των σχεδίων βόσκησης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από τις Περιφέρειες για τον σκοπό αυτό μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, καθώς και τα ποσά που έχουν εισπραχθεί κατ’ εφαρμογή του αρ.4 της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αρ. 915/69142/2018 (Β’ 1812)  , αποδίδονται ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων μέσω των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού. Η διαδικασία της απόδοσης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας καθορίζεται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων».

Τέλος, γίνονται τρεις συναφείς αλλαγές στο ν.4351/2015 με αναφορές στο Υπουργείο, δεδομένων των ανωτέρω μεταβολών.  Για παράδειγμα, στο τέλος του αρ.9 του ν.4351/2015 εισάγεται ρύθμιση πως σε περίπτωση που το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων αναλαμβάνει την ευθύνη εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, η Επιτροπή παρακολούθησης και εφαρμογής διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης θα ορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.  Σήμερα προβλέπεται πως τα μέλη ορίζονται με Απόφαση του Περιφερειάρχη.

 

Ο AIRETOS παρουσιάζει το σχετικό απόσπασμα του κατατεθέντος Νομοσχεδίου ΕΔΩ