Δευ, 10 Μαϊ 2021
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Πάγωμα προσλήψεων-υπηρεσιακών μεταβολών: Όλες οι λεπτομέρειες και οι εξαιρέσεις

4/3/2019

( Το κείμενο δημοσιεύτηκε στο τεύχος Φεβρουαρίου της έντυπης έκδοσης του AIRETOS

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ πατώντας ΕΔΩ

 

Φρένο στις διαδικασίες στελέχωσης των ΟΤΑ και στις υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού τους, βάζουν οι αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου.Οι σχετικές διατάξεις περιλαμβάνονται στο αρ.28 του ν.2190/1994, όπως έχει διαδοχικά τροποποιηθεί, σε συνδυασμό με το αρ.17 του ν.3870/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το αρ.78 του ν.4257/2014.

Η απαγόρευση ισχύει για το χρονικό διάστημα του ενός μηνός που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων. Το αρ.6 του Κλεισθένη (ν.4555/2018) όρισε ο πρώτος γύρος να διεξάγεται ταυτόχρονα με τις ευρωεκλογές, δηλαδή στις 26/5/2019, ενώ η εγκατάσταση των νέων αρχών την 1η/9/2019. Συνεπώς, η απαγόρευση ξεκινά 26 Απριλίου και διαρκεί έως την 1η Σεπτεμβρίου.

 

Στο πεδίο εφαρμογής της αναστολής υπάγονται(στο εξής “Φορείς”):

- οι ΟΤΑ Α΄ Βαθμού (Δήμοι, καθώς και τα Ιδρύματα, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και οι Σύνδεσμοι αυτών),

- οι ΟΤΑ Β΄ Βαθμού (Περιφέρειες και τα ΝΠΔΔ αυτών),

- τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού (Επιχειρήσεις πάσης φύσεως, Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης κ.α.),

- η ΚΕΔΕ, η ΕΝΠΕ και οιΠΕΔ.

 

Στο διάστημα της απαγόρευσης, οι Φορείς, το ΥΠΕΣ και το ΑΣΕΠ δεν προωθούν αιτήματα που αφορούν διορισμούς προσωπικού πάσης φύσεως στους Φορείς, καθώς και αιτήματα για υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού των Φορέων, συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων απόσπασης /μετάταξης υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα προς τους Φορείς.

Οι υπηρεσιακές μεταβολές ενδεικτικά περιλαμβάνουν πράξεις μετακίνησης, απόσπασης, μετάταξης, ένταξης, επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων.

Η απαγόρευση δεν αφορά μόνο τις τελικές πράξεις, αλλά και όλες τις προπαρασκευαστικές αυτών, συμπεριλαμβανομένων των εγκριτικών αποφάσεων της ΠΥΣ 33/2006 ως ισχύει, καθώς και των αποφάσεων κατανομής της παρ.5 του αρ.11 του ν.3833/2010ως ισχύει, όπου θα ήταν αναγκαίες.

 

Με απλά λόγια, ιδίως :

- δεν δημοσιεύονται Προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων προσωπικού,

- δεν εκδίδονται Ανακοινώσεις για πρόσληψη προσωπικού,

- δεν δημοσιεύονται Πίνακες επιλογής τακτικού ή έκτακτου προσωπικού,

- δεν υπογράφονται ούτε δημοσιεύονται πράξεις διορισμού ή μετατάξεων,

- δεν υπογράφονται πράξεις αποσπάσεων,

- δεν εκδίδονται Προκηρύξεις για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων,

- δεν πραγματοποιούνται συνεδριάσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων και λοιπών Συμβουλίων επιλογής για τα θέματα που εμπίπτουν στην αναστολή.

Οποιαδήποτε διαδικασία πρόσληψηςή υπηρεσιακής μεταβολής θα έχει ήδη κινηθεί πριν τις 26/4/2019 διακόπτεται, δηλαδή αναστέλλεται προσωρινά και συνεχίζεται αμέσως μετά την1η Σεπτεμβρίου.

 

Να σημειωθεί ότι το αρ.78 του ν.4257/2014 είχε προβλέψει – δεδομένων των επιτακτικών θερινών αναγκών και της επιτάχυνσης απορρόφησης πόρων του ΕΣΠΑ- εξαιρέσεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου και έργου για ναυαγοσώστες, υδρονομείς άρδευσης, χειριστές μηχανημάτων, εργαζομένους στους τομείς της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθμών, της καθαριότητας, των ΚΑΠΗ, στις παιδικές κατασκηνώσεις και των αμειβομένων μέσω ΕΣΠΑ(ασχέτως ημερομηνίας έναρξης των προγραμμάτων). Ο νόμος όριζε πως οι εξαιρέσεις ίσχυαν μόνο κατά την πρώτη εφαρμογή του, συνεπώς χρειάζεται νέα διάταξη για ενδεχόμενη εφαρμογή τους και σε αυτές τις εκλογές.

 

Εξαιρέσεις από το “πάγωμα” προσλήψεων

Στην απαγόρευση δεν εμπίπτουν οι πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας και αργίας, οι πράξεις σε συμμόρφωση προς δικαστικές αποφάσεις, καθώς και όσες αφορούν αυτοδίκαιη απόλυση και αποδοχή αίτησης παραίτησης.   Επιπλέον, ο διορισμός αποφοίτων της ΕΣΔΔ και η πρακτική άσκηση φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εξαιρούνται, επίσης, οι προσλήψεις που είναι ενταγμένες στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε., των οποίων η έναρξη υλοποίησης τοποθετείται σε χρόνο προγενέστερο της 26/4.

Δεν “παγώνει” η ορκωμοσία, η ανάληψη υπηρεσίας, η ανακοίνωση μετάταξης και λοιπές παρεπόμενες ενέργειες σε εκτέλεση πράξεων που θα έχουν δημοσιευθεί σε ΦΕΚ μέχρι 25/4.  Ομοίως, η ανακοίνωση αποσπάσεων εάν η σχετική ΚΥΑ θα έχει κοινοποιηθεί στο Φορέα μέχρι 25/4. 

 

Δυνατότητα προσλήψεων, παρά την αναστολή, με άδεια του ΣτΕ

Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, ο νόμος (παρ.4 του αρ.28 του ν.2190/1994) δίνει τη δυνατότητα στους Φορείς που θα αντιμετωπίζουν ιδιαιτέρως επείγουσες και σοβαρές ανάγκες, οι οποίες θα απαιτούν την πρόσληψη προσωπικού που δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις, να αιτούνται τη σύμφωνη γνώμη για την κατ’ εξαίρεση πρόσληψή του από Ειδική Επιτροπή του Συμβουλίου της Επικρατείας.  Οι Φορείς θα μπορούν να υποβάλλουν αίτημα απευθείας στο ΣτΕ, αιτιολογώντας πλήρως τους λόγους για τους οποίους πρέπει να πραγματοποιηθεί η πρόσληψη του συγκεκριμένου προσωπικού.

 

Ειδικές ρυθμίσεις για “Βοήθεια στο Σπίτι” και Προκήρυξη 3Κ

Η αναστολή προσλήψεων δεν εφαρμόζεται στις διαδικασίες πρόσληψης μόνιμου προσωπικού για την παροχή των υπηρεσιών του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”, με τη σχετική εξαίρεση να έχει ήδη προβλεφθεί στην παρ.2 του αρ.91  του ν.4583/2018.

Επιπροσθέτως, εκτός “παγώματος” τίθενται, με νομοθετική ρύθμιση που έχει προαναγγείλει ο Υπουργός Εσωτερικών,  όλες οι αναγκαίες πράξεις για την ολοκλήρωση των 8.166 μόνιμων προσλήψεων στους ΟΤΑ με την πολυσυζητημένη Προκήρυξη 3Κ του ΑΣΕΠ.