Δευ, 02 Οκτ 2023

Οι πέντε επισημάνσεις της ΕΝΠΕ για την τηλεργασία στο Δημόσιο

8/6/2021

Στο πλαίσιο της ακρόασης Φορέων, που έλαβε χώρα στις 7.6.2021 στη Βουλή για το Νομοσχέδιο    «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών», συμμετείχε και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας.

 

Τις θέσεις της παρουσίασε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών & Διαφάνειας της ΕΝΠΕ, Περιφερειάρχης Π. Νίκας, ενημερώνοντας τους Βουλευτές για τα εξής:

 

« Εμείς θεωρούμε, ότι το σχέδιο νόμου κινείται γενικά σε θετική κατεύθυνση, βάζει το γενικό πλαίσιο για την τηλεργασία και μας δίνει τη δυνατότητα εσωτερικής ρύθμισης σε πολλά ζητήματα.

Θα ήθελα να κάνω δύο - τρεις επισημάνσεις. Πρέπει να προμηθευτούμε ένα εξοπλισμό για την Περιφέρειά μας. Έχουμε τα χρήματα. Είναι ένα ποσό 30 έως 40 χιλιάδες ευρώ. Δεν υπάρχει πρόβλημα γι’ αυτό.

- Το πρώτο θέμα, είναι στο άρθρο 4, και θα ήθελα μια διευκρίνιση. Η αναφορά σε Υπαλλήλους, εννοεί αυτούς που δεν έχουν θέση ευθύνης ή εννοεί και τους Διευθυντές;

- Δεύτερον, υπάρχουν ζητήματα για τις μετακινήσεις εκτός έδρας. Για παράδειγμα, αν ένας μηχανικός κάνει τηλεργασία και θα πρέπει να διακόψει για να πάει να δει ένα έργο, να κάνει μία επίβλεψη. Η έδρα του θα είναι το σπίτι του; Θα είναι η υπηρεσία; Πώς ακριβώς θα γίνει αυτό; Μας δίνετε, σε εμάς, την ευχέρεια να το ρυθμίσουμε;

- Το τρίτο θέμα, στο άρθρο 11 και 12, όσον αφορά τους Υπαλλήλους, αναφέρετε ότι η υπηρεσία φροντίζει για θέματα υγιεινής και ασφάλειας του τηλεργαζόμενου. Τι εννοείτε; Εμείς θα τους δώσουμε τον εξοπλισμό, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Από εκεί και πέρα γιατί άλλο πρέπει να φροντίσουμε; Το θέμα του χώρου; Την καρέκλα; Το γραφείο; Νομίζω, εδώ, πρέπει να προβλεφθεί, ότι πρέπει ο Υπάλληλος να κάνει μια Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο χώρος που τηλεργάζεται είναι ο κατάλληλος χώρος.

- Ένα τέταρτο θέμα που θα ήθελα να θίξω, είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη. Κάποιοι από τους Υπαλλήλους που εργάζονται κάνουν κάποιες δουλειές, έχουν επαφή με τους πολίτες, πρέπει να δίνουν τηλεφωνική ενημέρωση. Τι θα γίνει με αυτούς που κάνουν τη δουλειά από το σπίτι; Θα έχουμε 40 μέρες, ας πούμε, διακοπή μέχρι να επιστρέψει από την υπηρεσία του; Θα συνεννοείται η υπηρεσία; Τι ακριβώς; Γι’ αυτούς, μάλιστα, που χειρίζονται θέματα όπως είναι οι επιδοτήσεις επιχειρήσεων και λοιπά, που είναι κρίσιμα θέματα.

- Να πω ακόμα, ότι κατά την άποψή μας, έπρεπε να προηγηθεί η αξιολόγηση της τηλεργασίας όλους αυτούς τους μήνες. Έτσι, θα είχαμε μια καλύτερη πληροφόρηση.

Δεν έγινε η αξιολόγηση.

Έστω και τώρα, νομίζω, το Υπουργείο Εσωτερικών, πρέπει να μας το ζητήσει, να στείλουμε τις απόψεις για το πώς φύγαμε, τι ακριβώς συνέβη.

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω, ειλικρινά, όλους εκείνους τους υπαλλήλους οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και στο επίπεδο της τηλεργασίας, αλλά και στην υπηρεσία. Ξέρετε πόσα βάρη φορτώθηκαν πολλοί, ακόμη και δουλειές των τηλεργαζομένων;

- Συμπερασματικά, επειδή ο χρόνος είναι λίγος, το συγκεκριμένο Νομοσχέδιο, κινείται σε σωστή κατεύθυνση. Δείτε τις  παρατηρήσεις τις οποίες έκανα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. »