Τρι, 04 Οκτ 2022
Αρχική  > Δήμοι

Οι οδηγίες του ΥΠΕΣ για τη Βεβαίωση Κίνησης Δημοσίων Υπαλλήλων

26/10/2020

Με αποδέκτες, μεταξύ άλλων, και τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, εξ. επείγουσα Εγκύκλιος του Υπουργού Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για τα νέα περιοριστικά μέτρα, ειδικά όσον αφορά την κίνηση των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις σχετικά με τον προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών κατά τις ώρες 12:30 π.μ. έως 5:00 π.μ. στις Περιφερειακές Ενότητες που με βάσει τον ισχύοντα υγειονομικό χάρτη βρίσκονται στο υψηλό και πολύ υψηλό επιδημιολογικό επίπεδο και την προβλεπόμενη εξαίρεση σχετικά με τη μετάβαση από και προς την εργασία κατά τις ανωτέρω ώρες, καλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού για τις κατεπείγουσες κάτωθι ενέργειες:

Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού ή το αρμόδιο όργανο με βάση το ωράριο λειτουργίας κάθε Δημόσιας Υπηρεσίας και ειδικότερα βάσει του ωραρίου εργασίας των Υπαλλήλων, καλούνται να χορηγήσουν αμελλητί στο προσωπικό που προσέρχεται για αυτοπρόσωπη παροχή εργασίας σε χρονικό διάστημα που συμπίπτει κατά την προσέλευσή τους ή κατά την αποχώρησή τους με το ωράριο απαγόρευσης κυκλοφορίας κατά τις ώρες 12:30 π.μ. έως 5:00 π.μ., “Βεβαίωση Κίνησης”.

Οδηγίες για την έκδοση της σχετικής “Βεβαίωσης Κίνησης” έχουν δοθεί αναλυτικά σε προηγούμενη Εγκύκλιο τον Απρίλιο.Η“Βεβαίωση Κίνησης”, μπορεί να εκδοθεί μέσω της εφαρμογής του “Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου”, στην οποία έχει προστεθεί η λειτουργικότητα “Βεβαιώσεις Κίνησης”. Στην εκτύπωση της “Βεβαίωσης Κίνησης” τίθεται στρογγυλή σφραγίδα και τότε θεωρείται έγκυρη.

Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης Βεβαίωσης μέσω του συστήματος της “Απογραφής”, είναι δυνατή η έκδοση της σχετικής Βεβαίωσης αξιοποιώντας την προτυποποιημένη φόρμα “Βεβαίωσης Κίνησης” που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της νέας Εγκυκλίου προς διευκόλυνση των αρμοδίων Υπηρεσιών Προσωπικού. Στην περίπτωση αυτή, η Βεβαίωση χορηγείται στον ενδιαφερόμενο Υπάλληλο με πρωτότυπη υπογραφή του αρμοδίου οργάνου (Προϊστάμενος αρμόδιας Υπηρεσίας Προσωπικού ή του αρμόδιου κατά τόπο οργάνου) και με στρογγυλή σφραγίδα.

Ο μετακινούμενος Υπάλληλος οφείλει να φέρει υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και τη “Βεβαίωση Κίνησης”, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/131 /οικ.19907/23.10.2020  Εγκύκλιο ΕΔΩ