Κυρ, 21 Ιουλ 2024
Αρχική  > Δήμοι  > Σέρρες

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι και Εντεταλμένοι Σύμβουλοι του Δήμου Σερρών

1/10/2021
Ο Δήμαρχος Σερρών Αλέξανδρος Χρυσάφης προχώρησε στον
ορισμό των νέων Αντιδημάρχων του Δήμου Σερρών με θητεία από
1-10-2021 έως 30-09-2022 ως εξής:
- Μισιρλή Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο Οικονομικών Λειτουργιών,
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Προγραμματισμού, Ανάπτυξης,
Επιχειρηματικότητας, Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής.
- Νυχτοπάτη Γεώργιο, Αντιδήμαρχο Έργων, Υποδομών και
Μελετών κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τις Δημοτικές Ενότητες
Ορεινής και Άνω Βροντούς, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
- Πάνου Σωτηρία, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας,
μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
- Καρακολίδη Παναγιώτη, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και
Συντήρησης Οχημάτων κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική
Ενότητα Σκουτάρεως, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
-Τουρτούρα Ιωάννη, Αντιδήμαρχο Αγροτικής Οικονομίας και
Πρασίνου και κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα
Καπετάν Μητρουσίου, μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
- Μερετούδη Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Υπηρεσίας Δόμησης,
Πολιτικής Προστασίας και Παλλαϊκής Άμυνας.
 
- Ταΐρη Γεώργιο, Αντιδήμαρχο Υπηρεσιών του Πολίτη, υπεύθυνο
για το Δημοτικό Κυνοκομείο
- Δινάκη Κωνσταντίνο, Άμισθο Αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας
και Εξυπηρέτησης Πολιτών και κατά τόπον Αντιδήμαρχο στη
Δημοτική Ενότητα Σερρών, Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής.
- Σιαμάγκα Δημήτριο, Άμισθο Αντιδήμαρχο Παιδείας.
Επίσης, ο Δήμαρχος Σερρών όρισε Εντεταλμένους Δημοτικούς
Συμβούλους με θητεία από 1-10-2021 έως 30-09-2022 τους:
- Γάτσιο Ιωάννη, Εντεταλμένο Σύμβουλο Τουρισμού και
Αθλητισμού.
- Κατιρτζόγλου Βασίλειο, Εντεταλμένο Σύμβουλο Διοικητικών
Θεμάτων και Νομικής Υπηρεσίας.
-Παλάζη – Τσοχατζίδη Χρυσάνθη, Εντεταλμένη Σύμβουλο
Πολιτισμού, Νέας Γενιάς και Εθελοντισμού.