Παρ, 27 Ιαν 2023
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Οι νέες προθεσμίες για την Αξιολόγηση στο Δημόσιο

24/6/2020

Με την παρ.2 του αρ.1Τροπολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών ρυθμίζεται το χρονικό διάστημα διενέργειας της αξιολόγησης του προσωπικού του Δημοσίου για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019, “η οποία αναπροσαρμόζεται λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας”.

 

Συγκεκριμένα, η παρ.6 του αρ.79 του ν.4674/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

Ειδικά για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019, η προθεσμία της περ.α΄ της παρ.2 του άρθρου 16 του ν.4369/2016 (Α΄ 33), όπως τροποποιείται με το αρ.51 του παρόντος, αρχίζει την 15η Ιουλίου2020 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

 

Αναλυτικά η Τροπολογία, με τις Συνοδευτικές της Εκθέσεις, βρίσκεται ΕΔΩ