Κυρ, 01 Αυγ 2021
Αρχική  > Δήμοι

Οι 7 Δήμοι που παίρνουν 9,5 εκατομ. για απλήρωτες υποχρεώσεις

22/7/2021
Με Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε την 21η Ιουλίου, επιχορηγούνται 7 Δήμοι με συνολικό ποσό έως 9.491.078,87 ευρώ.
 
Τα χρήματα δίνονται αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση υποχρεώσεών τους:
- από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως την 31η/10/2020 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων,
- από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και εξ αυτών απορρέουσες διοικητικές πράξεις έως 31η/10/2010 που αφορούν σε αξιώσεις από διαδοχικές συμβάσεις κατά το αρ.11 του π.δ. 164/2004, όπως και σε αξιώσεις των συμμετεχόντων στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων στη φύλαξη σχολικών κτιρίων δυνάμει της παρ.15 του αρ.20 του ν.2639/1998,  
- για την εξόφληση υποχρεώσεων κατά των οποίων έχει ξεκινήσει έως την 31η/10/2020 με οποιοδήποτε τρόπο η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων στο πλαίσιο της παρ.4 του αρ.11 του ν.1068/1980. 
 
Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την Απόφαση επιχορήγησης και κατωτέρω ειδικά τη Λίστα των 7 Δήμων: