Πεμ, 20 Ιαν 2022
Αρχική  > Δήμοι

Οι 4 επιπλέον Δήμοι που ενέταξαν έργα στο Πράσινο Ταμείο

14/1/2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου, στη συνεδρίαση της 12ης Ιανουαρίου, αποφάσισε:

Ι] Την ένταξη των έργων των κατωτέρω Πινάκων 1 και 2: Πρόσκληση 2020 στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020 - Β΄ Πρόσκληση – Σεπτέμβριος 2020 και Πρόσκληση 2897/29-6-2018 και κωδικό «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο - 2018»,

ΙΙ] Την ένταξη των έργων του Πίνακα 3 : Πρόσκληση Π.Ι. 2021 στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» έτους 2021.

 

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την αριθμ. 230.4.1/2022 Απόφαση ΕΔΩ

και κατωτέρω τον Πίνακα των Δήμων: