Παρ, 12 Αυγ 2022
Αρχική  > Δήμοι

Οι 33 Δήμοι που επιχορηγούνται για τις εξετάσεις πολιτογράφησης

4/11/2021

Με Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. 80306/3.11.2021) εγκρίθηκε επιχορήγηση 19.360,00 ευρώσε 33 Δήμους της Χώρας, όπου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση, προκειμένου να καλυφθούν μέσω των Σχολικών Επιτροπών τους, οι δαπάνες διεξαγωγής των ανωτέρω εξετάσεων.

 

Οι αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες των επιχορηγούμενων Δήμων, κατόπιν σχετικής συνεργασίας με τις δικαιούχες Σχολικές τους Επιτροπές, πρέπει να αποστείλουν στο Υπουργείο, εντός 3μήνου από την έκδοση της Απόφασης, απολογιστικά στοιχεία δαπανών σε λογιστική κατάσταση/πίνακα που θα αναγράφονται ο αριθμός παραστατικού, η ημερομηνία έκδοσής του, το ποσό και η αιτιολογία πληρωμής.

Τυχόν αδιάθετο ταμειακό υπόλοιπο της επιχορήγησης, επιστρέφεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό μέχρι 31.12.2021.

 

Ακολουθεί ο Πίνακας κατανομής ανά Δήμο: