Σαβ, 06 Ιουν 2020
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

Ο ΥΠΕΣ ψάχνει τη νομοθεσία για διορισμούς εκτός ΑΣΕΠ μέχρι την Παρασκευή

12/2/2020

Εξ. επείγουσα Εγκύκλιο σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση απέστειλε ο Υπουργός Εσωτερικών την 11η Φεβρουαρίου.

Η Εγκύκλιος εκδόθηκε ενόψει της επικείμενης αλλαγής της νομοθεσίας του ΑΣΕΠ, δηλαδή του ν.2190/1994.

 

Ο Π.Θεοδωρικάκος λοιπόν, ενόψει του “εκσυγχρονισμού” και της “αναμόρφωσης” του ν.2190/1994 ως ισχύει, απευθύνεται στους Φορείς που, ενώ “κατ’ αρχήν”υπήγοντο στο σύστημα προσλήψεων του ΑΣΕΠ, στη συνέχεια έχουν θεσπίσει “ειδικές διατάξεις” διορισμού/πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού (τακτικού, ορισμένου χρόνου, συμβάσεις μίσθωσης έργου) πέραν των εξαιρέσεων που προβλέπονται στην παρ.2 τουαρ.14 του ν.2190/1994.

Αυτοί οι Φορείς θα πρέπει να γνωστοποιήσουνάμεσα” στο Υπουργείο Εσωτερικών το σχετικό“νομοθετικό” πλαίσιο, που διέπει αυτούς τους διορισμούς/προσλήψεις.

Στην ενημέρωση προς το ΥΠΕΣθα πρέπει να περιλαμβάνεται το “νομοθετικό” πλαίσιο πρόσληψης που αφορά τόσο το οικείο Υπουργείο όσο και τα πάσης φύσεως εποπτευόμενα από αυτό Νομικά Πρόσωπα.

Υπογραμμίζεται ότι τα ως άνω στοιχεία θα πρέπει να αποσταλούν με e-mailστο ΥΠΕΣ συνολικά από τα οικεία Υπουργεία έως την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020.

 

Θα περίμενε πάντως κανείς τόσα χρόνια το Υπουργείο στη Βασιλίσσης Σοφίας (νυν Εσωτερικών, τέως Διοικητικής Ανασυγκρότησης, πρώην Διοικητικής Μεταρρύθμισης και όπως αλλιώς κατά καιρούς μετονομάζεται) να παρακολουθεί και να συγκεντρώνει στο πέρασμα των ετών τις ειδικές  διατάξεις που ψηφίζει η Βουλή και αφορούν διορισμoύς/προσλήψεις, ώστε να μην αναγκάζεται μια μέρα ο αρμόδιος Υπουργός (που προφανώς δεν ευθύνεται, καθώς μόλις πριν λίγους μήνες ανέλαβε) να ψάχνει να βρει κατεπειγόντως την ισχύουσα νομοθεσία από τα υπόλοιπα Υπουργεία.

 

Ακολουθούν τα σχετικά έγγραφα:

- η αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.2,9/69/οικ.5895/11.2.2020 Εγκύκλιος

- ο Πίνακας προς συμπλήρωση του νομοθετικού πλαισίου.