Τετ, 24 Ιουλ 2024
Αρχική  > Περιφέρειες

Ο Χατζημάρκος υπέγραψε το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης των κτηριακών εγκαταστάσεων της Πολεμικής Αεροπορίας στην Κάρπαθο

16/5/2024

«Πράσινο φως» για την δημοπράτηση του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης των κτηριακών εγκαταστάσεων της Πολεμικής Αεροπορίας στην Κάρπαθο, έδωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία προέβη στην διατύπωση θετικής γνώμης επί των τευχών διακήρυξης και επί της διαδικασίας με την οποία το έργο θα προκηρυχθεί.

 

Πρόκειται για μια από τις πρώτες αποφάσεις του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, ένταξης έργων στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021 – 2027, με τις οποίες ξεκίνησε την τρίτη κατά σειρά θητεία του, τον περασμένο Ιανουάριο και που για λόγους τόσο συμβολικούς, όσο και ουσιαστικούς, όλες αφορούν σε κτηριακές εγκαταστάσεις των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

 

Είναι τα έργα «Ενεργειακή αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Στρατιωτικού Νοσοκομείου 95 ΤΥΕΘ Ρόδου», «Ενεργειακή αναβάθμιση του Κεντρικού Κτηρίου 588 ΤΕ Λέρου» και «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηριακού Συγκροτήματος Μονάδων Πολεμικής Αεροπορίας Καρπάθου», έργο που οδεύει προς δημοπράτηση μετά και την έγκριση της Ειδικής Υπηρεσία Διαχείρισης.

 

Το ύψος της συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,  δημόσιας δαπάνης, ανέρχεται σε 694.000,00 €.

 

Σκοπός του έργου είναι  η ενεργειακή αναβάθμιση τριών κτηρίων εντός του αερολιμένα Καρπάθου και δύο κτηρίων στη θέση Λάστος, συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας της τάξης των 1.022 μ2.

 

Σύμφωνα με τα αρχικά ΠΕΑ, τα κτίρια είναι κατηγορίας Ζ (4 κτίρια) και Η (1 κτίριο), ενώ μετά τις παρεμβάσεις προβλέπεται να φθάσουν στις κατηγορίες Β+ (3 κτίρια ), Α (1 κτίριο) και Α+ (1 κτίριο). Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται μεσοσταθμικά ετήσια μείωση κατανάλωσης ενέργειας της τάξης των 613 kWh/m² και ετήσια μείωση εκπομπών CO2 της τάξης των 206 kg/m².

 

Οι παρεμβάσεις αφορούν στη μείωση των θερμικών – ψυκτικών απωλειών, με προσθήκη θερμομόνωσης στην οροφή και στην εξωτερική τοιχοποιία των κτιρίων, παράλληλα με την εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων θέρμανσης-ψύξης και την εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου led και τέλος την εγκατάσταση ηλιοθερμικών συστημάτων για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης για τις ανάγκες των κτιρίων.

 

Δικαιούχος του έργου είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.