Παρ, 21 Ιαν 2022
Αρχική  > Δήμοι

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού μειώνει τα δημοτικά τέλη παρά την αύξηση στο ηλεκτρικό ρεύμα

22/10/2021
Κατόπιν πρότασης του Δημάρχου Παπάγου – Χολαργού, κ. Ηλία 
Αποστολόπουλου, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μείωση  των 
δημοτικών τελών για το έτος 2022.
Στη μείωση των δημοτικών τελών συντέλεσε η εξοικονόμηση πόρων από την 
ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού (εξοικονόμηση 
ενέργειας πάνω από 80% και ετήσιο ενεργειακό όφελος που ανέρχεται 
τουλάχιστον σε 5,131 εκατομμύρια kWh), καθώς και η αύξηση των 
τετραγωνικών μέτρων από τις δηλώσεις που έγιναν από τους ιδιοκτήτες 
ακινήτων το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
Τα δημοτικά τέλη για το 2022 καθορίζονται ως εξής:
Κοινότητα Παπάγου
•       Οικίες - 1,65 €/τ.μ.
•       Επαγγελματικές στέγες: 5,37 €/τ.μ.
Κοινότητα Χολαργού
•       Οικίες - 1,40 €/τ.μ.
•       Επαγγελματικές στέγες: 3,91 €/τ.μ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, από τη συνένωση των δύο πρώην Δήμων το 2011, 
τα δημοτικά τέλη μειώθηκαν σε ποσοστό 30% περίπου στην Κοινότητα 
Παπάγου και 23% περίπου στην Κοινότητα Χολαργού για οικίες, ενώ για 
επαγγελματικές στέγες έχουν μειωθεί σε ποσοστό περίπου 26%.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ
        2011    2014    2018    2022
Οικίες, κοινόχρηστοι και βοηθητικοί χώροι (αποθήκες χώροι στάθμευσης, 
πισίνες εσωτερικές ή εξωτερικές, κλπ)   2,35 €/τ.μ.     2,00 €/τ.μ.     1,80 
€/τ.μ.  1,65 €/τ.μ.
Επαγγελματικές στέγες( καταστήματα-γραφεία κλπ) 7,35 €/τ.μ.     6,25 
€/τ.μ.  5,78 €/τ.μ.     5,37 €/τ.μ.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
        2011    2014    2018    2022
Οικίες, κοινόχρηστοι και βοηθητικοί χώροι (αποθήκες χώροι στάθμευσης, 
πισίνες εσωτερικές ή εξωτερικές, κλπ)   1,80 €/τ.μ.     1,57 €/τ.μ.     1,49 
€/τ.μ.  1,40 €/τ.μ.
Επαγγελματικές στέγες( καταστήματα-γραφεία κλπ) 5,20 €/τ.μ.     4,5 
€/τ.μ.  4,16 €/τ.μ.     3,91€/τ.μ.

Επίσης, διατηρούνται οι μειώσεις και οι απαλλαγές για τις ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες του Δήμου (μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες 
οικογένειες, οικονομικά αδύνατοι, μακροχρόνια άνεργοι, ΑμεΑ), ενώ 
αποφασίστηκε η αύξηση του ετήσιου εισοδήματος για πλήρη απαλλαγή από 
τα δημοτικά τέλη στις πολύτεκνες οικογένειες από 21.000 € σε 24.000 
ευρώ και η αύξηση του ποσού της συνολικής φορολογητέας αξίας της 
ακίνητης περιουσίας για τους οικονομικά αδύνατους, από 250.000 σε 
300.000 ευρώ.
Η Δημοτική Αρχή Παπάγου – Χολαργού μειώνει τα δημοτικά τέλη, ενώ 
παράλληλα συνεχίζει να αναβαθμίζει τον τομέα καθαριότητας, 
βελτιώνοντας καθημερινά την ποιότητα ζωής των πολιτών.
Η μείωση των δημοτικών τελών ψηφίστηκε από την πλειοψηφία του 
Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ καταψηφίστηκε από τους δημοτικούς συμβούλους 
Μαρία Σιώτου, Νατάσσα Χαμηλοθώρη και Αντώνη Ρεκλείτη.