Πεμ, 09 Απρ 2020
Αρχική  > Δήμοι

Ν/Σ Πόθεν Έσχες: Οι σημαντικές αλλαγές για τους υπόχρεους των ΟΤΑ - Νέες προθεσμίες

4/10/2018

Το πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το “πόθεν έσχες” κατετέθη χθες 1η Οκτωβρίου 2018 στη Βουλή, καθορίζοντας,ιδίως,τις νέες προθεσμίες που οφείλουμε να τηρήσουμε για τη δήλωση του 2018 (χρήση 2017), αλλά και επιφέροντας σειρά τροποποιήσεων στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, με τις περισσότερες να αφορούν και τους Αιρετούς και εργαζομένους στους Ο.Τ.Α.

Μεταβολές στις κατηγορίες υπόχρεων, τροποποίηση του περιεχομένου των δηλώσεων και επανακαθορισμός διαδικασιών και προθεσμιών είναι το γενικό πλαίσιο που περιλαμβάνει το Ν/Σ.

 

Ο AIRETOS κωδικοποίησε και σας παρουσιάζει τα σημαντικότερα σημεία που αφορούν και Ο.Τ.Α., υπογραμμίζοντας σε κάθε περίπτωση ότι απαιτείται ιδιαίτερη επιμέλεια, αφού η παρέλευση της προθεσμίας για περισσότερες από 60 ημέρες ή υποβολής ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης, συνεπάγεται όχι απλό πρόστιμο, αλλά φυλάκιση και χρηματική ποινή 100.000,00 €.

 

-  Επιλύεται το ζήτημα με τις ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ των Δήμων, καθώς καθορίζεται ότι δήλωση υποβάλλουν ΜΟΝΟ οι Πρόεδροι και οι Διαχειριστές των τραπεζικών λογαριασμών αυτών.Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η περιττή επιβάρυνση γονέων και κηδεμόνων που δεν έχουν ουσιαστική συμμετοχή στην οικονομική διαχείρισή τους.

 

-  Επανακαθορίζεται η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που ελέγχει τα πόθεν έσχες, μεταξύ άλλων, Δημάρχων και Περιφερειαρχών.

 

- Ο έλεγχος των δηλώσεων για κατηγορίες υπαλλήλων, μεταξύ των οποίων π.χ. των προϊστάμενων και των υπαλλήλων των οργανικών μονάδων δόμησης οποιουδήποτε οργανωτικούεπιπέδου των Ο.Τ.Α., περνά στη Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, κα Μαρία Παπασπύρου.

 

-  Στις Επιτροπές Διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, προστίθενται οι Επιτροπές Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΩΝ

 

-  Όσον αφορά τις ΕπιτροπέςΔιαγωνισμών ΕΡΓΩΝ, απαλείφεται η μνεία ειδικά για τα έργα που διέπονται“από τις διατάξεις του ν.1418/1984 (Α` 23) και τουπ.δ. 609/1985 (Α` 223)”. Συνεπώς, γεννάται υποχρέωση ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ επί της οποίας διεξάγονται οι Διαγωνισμοί Έργων.

 

- Στην υποχρέωση υποβολή δήλωσης προστίθενται ρητά τα πρόσωπα με τα οποία οι υπόχρεοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

 

-  Συμπεριλαμβάνονται και οι κατά νόμο Αναπληρωτές των προϊστάμενων Δασαρχείων και Δασονομείων.

 

-  Αναφέρονται στους υπόχρεους τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καθώς και οι εισηγητές των Επιτροπών Εξέτασης Προσφυγών ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ, των Συμβουλίων, Περιφερειακών Συμβουλίων και του Κεντρικού Συμβουλίου ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, των Συμβουλίων, Περιφερειακών Συμβουλίων και των Κεντρικών Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής, του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεότερων Μνημείων.

 

-  Αποσαφηνίζεται ότι τα ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ συλλογικών οργάνωνυποχρεούνται ΜΟΝΟ εφόσον έχουν συμμετάσχει σε συνεδριάσεις, όπως αυτό προκύπτει αποκλειστικά από τα επίσημα πρακτικά των συνεδριάσεών τους.

 

-  Επαναλαμβάνεται η πρόβλεψη, που συμπεριλαμβάνει Περιφερειάρχες και Δημάρχους, ότι η δήλωση υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας του και για 3 περαιτέρω χρήσεις μετά το έτος της λήξης της θητείας. Για άλλες κατηγορίες υπόχρεων, είναι μία χρήση μετά τη λήξη (βλ. αναλυτικότερα παρ.14 αρ.1 του Ν/Σ).

 

-  Οι ετήσιες δηλώσεις 2016 (χρήση 2015), 2017 (χρήση 2016) και 2018 (χρήση 2017) υποβάλλονται από 1/12/2018 έως 28/2/2019.

 

-  Μεταβατικά, η υποβολή των καταλόγων ελεγχομένων προσώπων,αρμοδίως, πρέπει να καταχωριστούν ηλεκτρονικά έως τις 22/11/2018.

 

Όσοι πρώτη φορά θα υποχρεωθούν να υποβάλουν δήλωση βάσει του Ν/Σ, θα έχουν προθεσμία 90 ημέρες από όταν ο Νόμος θα δημοσιευτεί.

 

Μπορείτε να δείτε αναλυτικότερα όλες τις μεταβολές που επέρχονται, καθώς και το νέο περιεχόμενο των Δηλώσεων, στο πλήρες κείμενο του Νομοσχεδίου .