Κυρ, 24 Σεπ 2023
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Ν/Σ: Παράλληλη άσκηση των αρμοδιοτήτων! “Καινοτόμο”σύστημα σε 3 Δήμους

25/2/2020

Αυτή τη στιγμή, ως γνωστόν, λειτουργεί στο Υπουργείο Εσωτερικών Επιτροπή «για την προετοιμασία του νόμου για τη μεταρρύθμιση και ανασυγκρότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Κράτους» (Φ.Ε.Κ. Β’ 309/6.2.2020), με αντικείμενο την αξιολόγηση, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων, ενόψει της κατάρτισης Ν/Σ για την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων μεταξύ του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης (Περιφερειών και Δήμων), με σκοπό την ενδυνάμωση της Αυτοδιοίκησης στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της.

Την ίδια στιγμή που γίνεται η “αποσαφήνιση”, η Κυβέρνηση παρεμβαίνει νομοθετικά στο πεδίο των αρμοδιοτήτων, ώστε σε τρεις Δήμους οι σπουδαιότερες αρμοδιότητες στο σύνολο του οδικού δικτύου και των κοινόχρηστων χώρων να “ασκούνται παράλληλα από τους αρμόδιους Φορείς και τον οικείο Δήμο”.

 

Αναλυτικότερα, αναφερόμαστε στο αρ.17 του κατατεθέντος Ν/Σ του Υπ.Εσωτερικών, που τιτλοφορείται “Παράλληλη Άσκηση Αρμοδιοτήτων”.

Βάσει αυτού, σειρά αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στον Κώδικα Δήμων, “επεκτείνονται στο σύνολο του οδικού δικτύου και των κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στους Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ από τους αρμόδιους Φορείς ΚΑΙ τον οικείο Δήμο.

Ευτυχώς, το Ν/Σ παραπέμπει στην έκδοση προεδρικού διατάγματος, που θα εκδοθεί ύστερα από ΣΥΜΦΩΝΗ γνώμη των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων.  Με το π.δ. θα ρυθμιστεί η διαδικασία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων και συναφείς λεπτομέρειες.

Υπογραμμίζουμε ότι ρητά νομοθετείται πως με άλλο π.δ. μπορεί να προστίθενται ή να αφαιρούνται αρμοδιότητες σχετικές με το πεδίο εφαρμογής του άρθρου, καθώς και ΝΑ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ η ισχύς του ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ.

 

Όλο αυτό το σκηνικό, η Κυβέρνηση στην Αιτιολογική Έκθεση το χαρακτηρίζει “καινοτόμο σύστημα”, αναφέροντας ότι εισάγεται “πιλοτικά” και κάνοντας λόγο (στην Έκθεση, όχι στο Νομοσχέδιο) για “μνημόνιο συνεργασίας” μέσω του οποίου ο Δήμος θα μπορεί να ασκεί αρμοδιότητες των αρμόδιων Φορέων.Σε “μνημόνιο συνεργασίας” Δήμων και άλλων Φορέων αναφέρθηκε και ο Υπουργός Εσωτερικών, Π.Θεοδωρικάκος, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής.

Ο Εισηγητής της Ν.Δ., κ.Χιονίδης, υποστήριξε ότι αυτοί οι Δήμοι “θα διαμορφώσουν δομές τύπου one stop shop, για την εξυπηρέτηση των πολιτών, σε θέματα που άπτονται παράλληλης άσκησης αρμοδιοτήτων από άλλους Φορείς”.

 

Οι αρμοδιότητες της παρ.1 του αρ.17 του Ν/Σ είναι:

- ο σχεδιασμός, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση έργων οδοποιίας, περιλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων που καθορίζονται στις παρ.2-6 του αρ.7 του ν.3481/2006

- η καθαριότητα και η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς,

- η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση έργων ηλεκτροφωτισμού των κοινοχρήστων χώρων και η διαρκής βελτίωσή τους,

- ο έλεγχος στάθμευσης αυτοκινήτων,

- η ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα η λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας,

- η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινοχρήστους χώρους,

- η μελέτη των έργων συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου,

- η εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών, καθώς και η μελέτη, εκτέλεση και επίβλεψη των εργασιών σήμανσης, σηματοδότησης και ηλεκτροφωτισμού του οδικού δικτύου.

Να σημειωθεί ότι από το ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ οι αδειοδοτικές αρμοδιότητες των Φορέων.

 

Δείτε το ακριβές απόσπασμα του Νομοσχεδίου ΕΔΩ