Πεμ, 25 Ιουλ 2024
Αρχική  > Δήμοι

Ν/Σ: Εκλογές ξανά στις κοινότητες όπου δεν ανακηρύχθηκαν υποψήφιοι

23/2/2020

Ετοιμασθείτε πάλι για κάλπες, ψηφοδέλτια, αφίσες και μεγάφωνα.

Το Νομοσχέδιο  που κατέθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών προβλέπει ξανά εκλογές σε Κοινότητες εντός δύο μηνών !

Συγκεκριμένα, η παρ.8 του αρ.12 αφορά όλες τις Τοπικές Κοινότητες όπου στις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 δεν ανακηρύχθηκαν, για οποιοδήποτε λόγο :

- Συνδυασμοί Υποψηφίων για Συμβούλια Κοινοτήτων ή

- Υποψήφιοι Πρόεδροι Κοινοτήτων.

 

Σε αυτές τις Κοινότητες, ο Περιφερειάρχης προκηρύσσει τη διεξαγωγή και διενέργεια εκλογών, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από όταν θα ξεκινήσει να ισχύει ο νέος Νόμος.

Της προκήρυξης προηγείται η υποβολή σχετικού Αιτήματος από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τη διάταξη, για

- την υποβολή υποψηφιότητας,

- την κατάρτιση Συνδυασμών,

- την ανακήρυξη από το Πρωτοδικείο και

- την εξαγωγή του αποτελέσματος,

θα εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις του Καλλικράτη (ν.3852/2010).

 

Να σημειωθεί ότι ούτε η Αιτιολογική Έκθεση ούτε η Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρύθμισης που κατέθεσε η Κυβέρνηση, δεν αναφέρουν πόσες περιπτώσεις Κοινοτήτων ανά την Ελλάδα αφορά η αυτή η διάταξη διενέργειας εκλογών.

Η Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους εντοπίζει ότι προκαλείται δαπάνη επί του κρατικού προϋπολογισμού από την κάλυψη του κόστους διενέργειας εκλογών στις Κοινότητες όπου δεν ανακηρύχθηκαν Υποψήφιοι, χωρίς να προσδιορίζει ούτε κατά προσέγγιση το ανώτατο ύψος της δαπάνης.

 

Δείτε το ακριβές απόσπασμα από το Νομοσχέδιο, όπως κατατέθηκε στη Βουλή: