Τετ, 21 Φεβ 2024
Αρχική  > Δήμοι

ΝΠΔΔ Δήμων: Τέλος τα έξοδα παράστασης για Προέδρους/Αντιπροέδρους – Ποιους αφορά

8/10/2020

Διάταξη για τα έξοδα παράστασης στα ΝΠΔΔ των Δήμων ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή.  Περιλαμβάνεται στην παρ.1 του αρ.2 της εκπρόθεσμης Τροπολογίας, που κατετέθη χθες βράδυ.

Η Κυβέρνηση ορίζει ότι:

« Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων, οι οποίοι λαμβάνουν αποδοχές από την οργανική τους θέση ή λαμβάνουν σύνταξη δεν δικαιούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 242 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006) έξοδα παράστασης.

Έξοδα παράστασης που τυχόν έχουν καταβληθεί στα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, θεωρούνται νομίμως καταβληθέντα και δεν αναζητούνται. »

 

Σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η διάταξη προκαλεί:

- « εξοικονόμηση δαπάνης των προϋπολογισμών των ΝΠΔΔ των Δήμων, από τη μη καταβολή εξόδων παράστασης στους Προέδρους και Αντιπροέδρους αυτών, οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη ή αποδοχές από την οργανικής τους θέση »,

- « νομιμοποίηση δαπάνης των προϋπολογισμών των ΝΠΔΔ των Δήμων, που αφορά σε καταβληθέντα έξοδα παράστασης στους Προέδρους και Αντιπροέδρους αυτών, από τους οποίους δεν αναζητούνται ».

 

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την εκπρόθεσμη Τροπολογία, που ρυθμίζει πλήθος αυτοδιοικητικών θεμάτων,  ΕΔΩ