Κυρ, 31 Μαϊ 2020
Αρχική  > Δήμοι

Νομοσχέδιο για επιχορήγηση Δημοτικών Επιχειρήσεων από τους Δήμους

22/5/2020

Τις Δημοτικές Επιχειρήσεις αφορά η παρ.3 του άρθρου 11 Νομοσχεδίου που έχει κατατεθεί στη Βουλή στις 20.5.2020.

 

Με τη συγκεκριμένη διάταξη, θεσπίζεται το εξής:

« Επιτρέπεται η επιχορήγηση από τους μετόχους Δήμους των Δημοτικών Επιχειρήσεων, των οποίων η δραστηριότητα ανεστάλη υποχρεωτικά για λόγους αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 

Η επιχορήγηση αφορά αποκλειστικά στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών που ανακύπτουν κατά το διάστημα αναστολής λειτουργίας και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί. »

 

Σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από τη διάταξη προκαλείται « ενδεχόμενη δαπάνη των προϋπολογισμών των οικείων Δήμων, από την επιχορήγηση των Δημοτικών Επιχειρήσεων που δεν ανήκουν στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη υποχρεωτικά για λόγους αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊού.

Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός επιχορηγούμενων Δημοτικών Επιχειρήσεων, ύψος επιχορήγησης κλπ) ».