Πεμ, 20 Ιαν 2022
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Νομοσχέδιο εισάγει «επιβράβευση παραγωγικότητας» για Υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα

14/1/2022

Την καθιέρωση «επιβράβευσης παραγωγικότητας» για «την αύξηση της αποδοτικότητας των Υπαλλήλων» του ΕΦΚΑ προβλέπει Νομοσχέδιο  του Υπουργείου Εργασίας που έχει τεθεί σε επίσημη δημόσια διαβούλευση έως την 21η Ιανουαρίου.

 

Συγκεκριμένα, το άρθρο 4 « Καθιέρωση επιβράβευσης παραγωγικότητας » ορίζει τα εξής:

« Για την αύξηση της αποδοτικότητας των Υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), πλην των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, χορηγείται χρηματικό ποσό, ως επιβράβευση παραγωγικότητας.

Κριτήριο για τη χορήγηση του ποσού είναι η ποιοτική και ποσοτική απόδοση του Υπαλλήλου σύμφωνα με μετρήσιμους στόχους που τίθενται από τον Διοικητή σε ορισμένη Γενική Διεύθυνση. »

 

Σύμφωνα με την Έκθεση που συνοδεύει το Νομοσχέδιο, με τη ρύθμιση προβλέπεται επιβράβευση παραγωγικότητας για τους Υπαλλήλους του e-Ε.Φ.Κ.Α. βάσει ποσοτικών στόχων και μεθοδολογίας που θα προβλεφθεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) και θα περιλαμβάνει μετρήσιμους στόχους σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης. Παράλληλα, προβλέπεται ότι η επιβράβευση αυτή, μόλις εκδοθεί η εφαρμοστική ΚΥΑ, θα απορροφήσει τα μέχρι σήμερα χρηματικά ποσά επιβράβευσης παραγωγικότητας “πριμ”, τα οποία θεσπίστηκαν κατά καιρούς από τον νομοθέτη για συγκεκριμένους στόχους, με στρατηγική σημασία για τον Οργανισμό και σε δεδομένη χρονική στιγμή (εκκαθάριση συντάξεων, εξυπηρέτηση πολιτών εξ αποστάσεως).