Σαβ, 02 Ιουλ 2022
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Νέος Κύκλος Κινητικότητας: Προθεσμία στους Φορείς για να ζητήσουν Υπαλλήλους

7/2/2022

Δόθηκε το εναρκτήριο λάκτισμα για τον Α’ Κύκλο Κινητικότητας 2022 με την έκδοση εξ. επείγουσας Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία απευθύνεται, μεταξύ άλλων, και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, τα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών.

 

Δήμοι και Περιφέρειες θα υποβάλουν αιτήματα τόσο για τους ίδιους όσο και για τους Φορείς που εποπτεύουν.

 

Όσον αφορά τις προθεσμίες προς ενέργεια για την υποβολή των αιτημάτων, ισχύουν τα εξής:

Καλούνται οι αρμόδιοι Φορείς προς καταχώριση πρωτογενώς των αιτημάτων, να έχουν καταχωρίσει τα αιτήματά τους κατά το πρώτο αυτό στάδιο έως και τις 16/2/2022.

Ακολούθως, το δεύτερο στάδιο θα ολοκληρωθεί έως και την 28η/2/2022.

Ειδικότερα, οι εποπτευόμενοι από τους ΟΤΑ Φορείς παρακαλούνται για τις άμεσες ενέργειές τους και την αποστολή των αιτημάτων τους εγκαίρως προς τον αρμόδιο ΟΤΑ, προκειμένου εκείνοι με τη σειρά τους να καταχωρίσουν και να υποβάλουν εμπροθέσμως το σχετικό αίτημα.

 

Οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού υποβάλλουν απευθείας στην εφαρμογή αιτήματα για τους ίδιους, αλλά και για τα εποπτευόμενα από αυτούς Νομικά Πρόσωπα. Ως εκ τούτου, οι εποπτευόμενοι απ’ τους ΟΤΑ Α και Β΄ βαθμού Φορείς θα υποβάλουν τα αιτήματά τους προς τον αρμόδιο ΟΤΑ, με τη διαδικασία που ίσχυε κατά τους προηγούμενους Κύκλους.

 

Αναλυτικότερα, όλες οι λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/ 938 /οικ.1598/3.2.2022 Εγκυκλίου.