Τετ, 19 Ιαν 2022
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Νέα Προκήρυξη ΑΣΕΠ με 15 μόνιμους διορισμούς σε Φορέα του Υπ.Περιβάλλοντος

12/1/2022

Το ΑΣΕΠ απέστειλε στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση μια νέα Προκήρυξη, την αριθμ. 1K/2022,  που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 15 θέσεων τακτικού προσωπικού στην Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.-Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας), σύμφωνα με το αρ.28 του ν.4765/2021.

 

Στο επίσημο αρχείο του ΑΣΕΠ εδώ μπορείτε να δείτε  αναλυτικές πληροφορίες για τις θέσεις. Ειδικότερα, παρουσιάζονται για κάθε θέση:

- ο κλάδος / ειδικότητα,

- η έδρα / περιφερειακή ενότητα,

- οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών,

- τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα και

- ο συνολικός αριθμός των θέσεων με ανάλυση αυτών που αντιστοιχούν στις κατηγορίες πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων, τριτέκνων και τέκνων τρίτεκνης οικογένειας και ατόμων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, εφόσον προκύπτουν θέσεις για τις κατηγορίες αυτές.

 

Σημειώνεται ότι AIRETOS.GR θα σας ενημερώσει άμεσα όταν η νέα Προκήρυξη πάρει Φ.Ε.Κ., καθώς εκεί θα ορίζεται και το ακριβές χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα μπορείτε να υποβάλλετε τις αιτήσεις σας.

 

Ακολουθεί το απόσπασμα του ανωτέρω αρχείου του ΑΣΕΠ, ειδικά με τον Πίνακα κατανομής των θέσεων: