Παρ, 21 Ιαν 2022
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Νέα δεδομένα σε απολύσεις και αποζημίωσεις

9/9/2021

Πλέον ο εργοδότης έχει το δικαίωμα με την προειδοποιητική απόλυση του εργαζόμενου να του ζητήσει να μην προσέρχεται στην εργασία του. Ο εργαζόμενος, που δεν θα προσέρχεται στο χώρο εργασίας, θα αμείβεται κανονικά μέχρι την καταγγελία της σύμβασής του, όπως προβλέπεται.

Επίσης προβλέπεται έξτρα αποζημίωση ως εναλλακτική λύση αντί της υποχρεωτικής επαναπρόσληψης για τους μισθωτούς σε περίπτωση που η απόλυσή τους κρίνεται άκυρη από τα δικαστήρια.

Απόλυση

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του νέου νόμου ο εργαζόμενος διατηρεί όλα τα δικαιώματά του – όταν απαλλαγεί από την υποχρέωση εργασίας – ενώ ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τις αποδοχές του εργαζόμενου μέχρι τη λήξη του χρόνου προειδοποίησης.
Ταυτοχρόνως ο εργαζόμενος ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να βρει νέα απασχόληση, σε άλλον εργοδότη, κατά τον χρόνο της προμήνυσης, χωρίς πάλι να θίγονται τα δικαιώματά του.

Άκυρη απόλυση

Πέραν τούτου με το νέο νόμο διευρύνεται η λίστα των περιπτώσεων της άκυρης απόλυσης. Στις περιπτώσεις αυτές, ο εργοδότης υποχρεούται να επαναπροσλάβει τον εργαζόμενο και να καταβάλει μισθούς υπερημερίας για την περίοδο από την απόλυση μέχρι την επαναπασχόληση.

Αναλυτικά, άκυρες θεωρούνται οι απολύσεις:

  • Για άσκηση των δικαιωμάτων σε περίπτωση βίας και παρενόχλησης.
  • Του πατέρα τέκνου για 6 μήνες από τη γέννηση του τέκνου.
  • Εργαζομένων που έλαβαν ή ζήτησαν οποιαδήποτε άδεια.
  • Εργαζομένων που δεν υπέκυψαν σε πίεση του εργοδότη να υποβάλουν αίτημα για διευθέτηση.
  • Τηλεργαζομένων που άσκησαν το δικαίωμα αποσύνδεσης.
  • Απαγορεύονται επίσης οι απολύσεις λόγω ενάσκησης δικαιώματος, π.χ. λήψη άδειας
  • Παραμένουν οι υφιστάμενες περιπτώσεις ακυρότητας (π.χ. απολύσεις εγκύων, στρατευμένων, συνδικαλιστών, απόλυση που οφείλεται σε δυσμενή διάκριση λόγω φύλου, πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού, αναπηρίας κ.ά.)

Τριπλή αποζημίωση

Η δυνατότητα χορήγησης τριπλάσιας αποζημίωσης αντί για επαναπρόσληψη προβλέπεται σε δύο κυρίως περιπτώσεις: όταν υπάρχει ένταση στις σχέσεις εργοδότη-εργαζόμενου ή η εταιρεία αντιμετωπίζει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα. Ειδικότερα προβλέπεται ότι μετά από αίτηση του εργαζόμενου ή του εργοδότη το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει επιπλέον – τριπλάσια – αποζημίωση στον εργαζόμενο, αντί της επαναπρόσληψης. Η πρόσθετη αποζημίωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τις αποδοχές τριών μηνών, ούτε μεγαλύτερη από το διπλάσιο της νόμιμης αποζημίωσης. Με τον τρόπο αυτό ένας εργαζόμενος που απολύεται και δικαιώνεται στο δικαστήριο μπορεί να εισπράξει συνολικά έως και το τριπλάσιο της νόμιμης αποζημίωσής του (κανονική αποζημίωση συν πρόσθετη). Αν δεν υποβληθεί αίτημα από καμία πλευρά, τότε το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει την επαναπρόσληψη του δικαιωθέντος εργαζόμενου.

 

 

ΠΗΓΗ: dikaiologitika.gr