Τετ, 19 Ιαν 2022
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Μέχρι σήμερα θέλει το ΥΠΕΣ το «έκτακτο πλάνο εργασιών»

5/1/2022

«Εξ. επείγον» Έγγραφο σε όλα τα Γραφεία Υπουργών και σε όλους τους Υπηρεσιακούς Γραμματείς των Υπουργείων απέστειλε η πολιτική ηγεσία του Υπ. Εσωτερικών (συγκεκριμένα η Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα) την 3η Ιανουαρίου, ζητώντας να ετοιμάσουν και να στείλουν μέχρι σήμερα 5 Ιανουαρίου ένα «έκτακτο πλάνο εργασιών», που θα αφορά το σύνολο των Υπηρεσιών του Φορέα, «συμπεριλαμβανομένων και των Φορέων που ανήκουν στην εποπτεία του Υπουργείου».

 

Αναλυτικότερα, «δεδομένου ότι η μέχρι στιγμής εμπειρία έχει δείξει ότι οι επιπτώσεις από τον κορωνοιό σε ό,τι αφορά τους ανθρώπινους πόρους θα βαίνουν συνεχώς αυξανόμενες», τους ζήτησε τα εξής:

« Κρίνεται απαραίτητη η κατάρτιση ενός εφεδρικού πλάνου εργασιών προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη κατά το μέτρο του δυνατού λειτουργία των Υπηρεσιών σας.  Για την κατάρτιση αυτού του πλάνου εργασιών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:

1]  Οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών σας, οι οποίες σε περίπτωση δυσκολίας λειτουργίας των Υπηρεσιών λόγω έλλειψης προσωπικού, θα οδηγήσουν σε μη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος (π.χ. υπηρεσίες 1ης γραμμής, υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών, υπηρεσίες οι ενέργειες των οποίων συνδέονται και προσδιορίζονται από αποκλειστικές προθεσμίες τόσο για τον διοικούμενο όσο και για τη Διοίκηση, κ.α.).

Ως εκ τούτου παρακαλείσθε να μας γνωρίσετε για το σύνολο των Υπηρεσιών του Φορέα σας συμπεριλαμβανομένων και των Φορέων που ανήκουν στην εποπτεία του Υπουργείου, τις οργανικές μονάδες, οι οποίες θα πρέπει να λειτουργούν σε κάθε περίπτωση.

2] Αφού προσδιοριστούν οι ως άνω οργανικές μονάδες ανά Φορέα, θα πρέπει να εξασφαλίσετε και να προσδιορίσετε το ανθρώπινο δυναμικό ανά κλάδο και ειδικότητα, το οποίο θα είναι το κατ’ ελάχιστον απαιτούμενο προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει η συγκεκριμένη Υπηρεσία αιχμής.

3] Οι ως άνω ενέργειες θα οδηγήσουν στην κατάρτιση ενός εφεδρικού πλάνου εργασιών έκτακτης ανάγκης, το οποίο θα εξασφαλίσει στο μέτρο του δυνατού και κατά το μέρος που είναι εφικτό να προσδιοριστεί εκ των προτέρων, τη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας αιχμής.

4] Το ανθρώπινο δυναμικό ανά κλάδο και ειδικότητα που θα προσδιοριστεί ότι θα πρέπει να παρέχει εργασία στην περίπτωση αυτή της έκτακτης ανάγκης, θα πρέπει να έχει ενημερωθεί εκ των προτέρων ότι θα λειτουργεί για συγκεκριμένη περίοδο ως “προσωπικού ασφαλείας” και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η επαγγελματική τους επάρκεια, αλλά και η δυνατότητα λειτουργίας της Υπηρεσίας

5] Τέλος, μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για την αποτελεσματική ενημέρωση των πολιτών και την κατά το δυνατόν αποτελεσματική εξυπηρέτησή τους, σε περίπτωση που εκτάκτως θα πρέπει να ενεργοποιηθεί και να εφαρμοστεί το έκτακτο αυτό πλάνο εργασιών. »

 

«Παρακαλείσθε άμεσα και το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 5/1/2022 για την αποστολή στην Υπηρεσία μας του εν λόγω πλάνου εργασιών», καταλήγει το αριθμ. πρωτ. ΓΓΑΔΔΤ: 3/3.1.22022 Έγγραφο.