Τετ, 24 Απρ 2024
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Μετατροπή συμβασιούχων ΙΔΟΧ σε ΙΔΑΧ: Ποιες υποθέσεις απασχόλησαν το ΑΣΕΠ το 2020

16/11/2021

Στην Έκθεση πεπραγμένων έτους 2020 του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β’ 5172/«9.11.2021» την 12η Νοεμβρίου, περιλαμβάνεται ειδική Ενότητα για τη μετατροπή συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου.

Σύμφωνα με τον απολογισμό, κατά τη διάρκεια του 2020 το αρμόδιο Δ’ Τμήμα του ΑΣΕΠ εξέδωσε τρεις Αποφάσεις. 

Για το 2020 παρατηρείται «πολύ σημαντική μείωση» των ζητημάτων που αφορούν το π.δ. 164/2004 σε σύγκριση με τα δεδομένα των προηγούμενων οκτώ ετών, επισημαίνεται στην Έκθεση.

 

Αναλυτικότερα, ακολουθεί το σχετικό απόσπασμα: