Δευ, 21 Σεπ 2020
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

Μείωσαν τα ανταποδοτικά δικαιώματα των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων

6/8/2020

Κοινή Υπουργική Απόφαση των κ.κ. Θ.Σκυλακάκη, Π.Θεοδωρικάκου και Ι.Πλακιωτάκη με αντικείμενο τη μείωση των υπέρ των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., Λιμενικών Ταμείων, Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων ανταποδοτικών δικαιωμάτων, δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β’ 3242/4.8.2020.

Αιτία της έκδοσης αποτελεί η “ανάγκη αντιμετώπισης των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19”.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε ότι στην περίπτωση, μεταξύ άλλων, των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων, η μείωση σε ποσοστό 20 %, για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020, των πάσης φύσεως ανταποδοτικών δικαιωμάτων προσόρμισης, παραβολής / πλεύρισης, πρυμνοδέτησης και ελλιμενισμού, αφορά όλα τα πλοία / πλωτά ναυπηγήματα και επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, πλην κρουαζιερόπλοιων.

Καταβληθέν ποσό που υπερβαίνει το ύψος των ανταποδοτικών δικαιωμάτων πλοίων / πλωτών ναυπηγημάτων (πλην κρουαζιερόπλοιων) για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020, όπως ανωτέρω ορίζεται, συμψηφίζεται ή επιστρέφεται, κατά την ακόλουθη διαδικασία:

α) Στην περίπτωση πλοίων / πλωτών ναυπηγημάτων, πλην κρουαζιερόπλοιων, η διαφορά που προκύπτει από τη μείωση των ανταποδοτικών λιμενικών δικαιωμάτων, για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, συμψηφίζεται υποχρεωτικά από τις Λιμενικές Αρχές για τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και τα Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία, κατά τη βεβαίωση και είσπραξη των ανταποδοτικών τελών ενός εκ των επόμενων μηνών έως το Νοέμβριο 2020.

β) Στην περίπτωση που πλοία / πλωτά ναυπηγήματα, πλην κρουαζιερόπλοιων, που έχουν καταβάλει λιμενικά δικαιώματα για το μήνα Μάρτιο ή το μήνα Απρίλιο και δεν έκαναν ή δεν θα κάνουν χρήση των λιμενικών εγκαταστάσεων (προσόρμιση, παραβολή, πρυμνοδέτηση, ελλιμενισμός) σε λιμένες αρμοδιότητας των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων της ΚΥΑ, κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020 ή Μάιο 2020, αντίστοιχα, ώστε να είναι δυνατός ο ανωτέρω συμψηφισμός, η διαφορά επιστρέφεται κατόπιν Αίτησης του υπόχρεου (πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή ή ναυτικού πράκτορα) η οποία κατατίθεται προς έλεγχο στη Λιμενική Αρχή για τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και τα Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία, το αργότερο έως τις 30.11.2020 και θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζει η ΚΥΑ.

Για όλες τις λεπτομέρειες, το σχετικό Φ.Ε.Κ. βρίσκεται εδώ