Σαβ, 25 Μαϊ 2024
Αρχική  > Δήμοι

Λύση για τους Αιρετούς συνταξιούχους του τ.ΤΑΔΚΥ: Δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν τα ποσά που έλαβαν

13/11/2018

Η επιμονή της ΚΕΔΕ εδώ και δύο χρόνια φαίνεται να απέδωσε καρπούς, καθώς το Υπουργείο Εργασίας, μετά από μακρά καθυστέρηση, σε Ν/Σ που κατέθεσε χθες βράδυ, συμπεριέλαβε διάταξη για το αδιέξοδο στο οποίο είχε εγκλωβίσει συνταξιούχους Αιρετούς εξαιτίας αιφνιδιαστικής απαίτησης να επιστρέψουν χιλιάδες ευρώ που ήδη είχαν λάβει.

 

Υπενθυμίζουμε ότι ήταν περίπου Νοέμβριος 2016 όταν άρχισαν να “σκάνε” σαν βόμβες εκατοντάδες περιπτώσεις συνταξιούχων που είχαν υπηρετήσει ως Αιρετοί, από τους οποίους το ΕΤΕΑΕΠ ζητούσε να επιστρέψουν επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ παροχές που νομίμως είχαν λάβει από το Ταμείο Ασφάλισης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (πρώην ΤΑΔΚΥ) και από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (πρώην ΤΠΔΚΥ) αντιστοίχως.

Όπως ο AIRETOS έχει έκτοτε επανειλημμένως παρουσιάσει, το θέμα απασχόλησε έντονα την ΚΕΔΕ, σε αλλεπάλληλες Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και σε Γενικές Συνελεύσεις και Συνέδρια που μεσολάβησαν.Ιδίως η Παράταξη “Αυτοδιοικητικό Κίνημα” υπενθύμιζε το ζήτημα με παρεμβάσεις της σχεδόν σε κάθε Συνεδρίαση, συνδυαστικά μαζί με σημεία του νόμου “Κατρούγκαλου” εξίσου προβληματικά.

 

Χθες βράδυ, λοιπόν, στο νομοσχέδιοΜείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις” και συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο Β’ “Λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις” περιλαμβάνεται Άρθρο 10 που προβλέπει τα κάτωθι:

« Αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές από το τ.ΤΑΔΚΥ και το τ.ΤΠΔΚΥ

Αχρεωστήτως καταβληθείσες επικουρικές συντάξεις από το τ.ΤΑΔΚΥ, ήδη ΕΤΕΑΕΠ, και εφάπαξ παροχές από το τ.ΤΠΔΚΥ, ήδη ΕΤΕΑΕΠ, που προέκυψαν από ανάκληση των σχετικών πράξεων απονομής για λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα των ασφαλισμένων δεν αναζητούνται από το ΕΤΕΑΕΠ. Τυχόν καταβληθέντα από τους ασφαλισμένους του τ.ΤΑΔΚΥ και τ.ΤΠΔΚΥ ποσά λόγω ανάκλησης των σχετικών πράξεων απονομής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής επιστρέφονται άτοκα, ενώ τυχόν καταβληθείσες από τους ασφαλισμένους εισφορές εξαγοράς χρόνου ασφάλισης δεν επιστρέφονται. »

 

Στην Αιτιολογική Έκθεση αποτυπώνεται αναλυτική τεκμηρίωση της ρύθμισης. 

Σύμφωνα με αυτή, με το αρ.10 προβλέπεται κατά τις γενικές αρχές του δικαίου, ιδίως της χρηστής διοίκησης, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη στη Διοίκηση καθώς και της αρχής της επιείκειας προς τον διοικούμενο, η μη αναζήτηση από το ΕΤΕΑΕΠ, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων των επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ παροχών, οι οποίες καταβλήθηκαν στους ασφαλισμένους του τ. ΤΑΔΚΥ και τ. ΤΠΔΚΥ χωρίς υπαιτιότητά τους.

Ειδικότερα, το Υπουργείο σημειώνει ότι  στην παρ.3 του αρ.20 του ν.3232/2004 προβλεπόταν ότι:

«3. Ασφαλισμένοι επικουρικών ταμείων που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή συνταξιοδοτούνται με καθεστώς κύριας ασφάλισης ίδιο ή εξομοιούμενο με αυτό του Δημοσίου βάσει ιδιαίτερων νομοθετημάτων μπορούν να αναγνωρίσουν κάθε προϋπηρεσία τους που συμπίπτει με συντάξιμο χρόνο στο Δημόσιο ή το φορέα κύριας ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης και της στρατιωτικής υπηρεσίας, εφόσον για τον χρόνο αυτόν ο ασφαλισμένος δεν είχε άλλη επικουρική ασφάλιση με εξαίρεση το Μ.Τ.Π.Υ. Η αναγνώριση γίνεται με απόφαση του Ταμείου μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου...»

Πολλοί, αξιοποιώντας την ανωτέρω διάταξη, εξαγόρασαν στο επικουρικό ταμείο χρόνο ασφάλισης και έτσι θεμελίωσαν δικαίωμα και έλαβαν από το τ.ΤΑΔΚΥ επικουρικό βοήθημα και από το τ.ΤΠΔΚΥ εφάπαξ παροχή.

Εκ των υστέρων, όμως, διαπιστώθηκε από το Ταμείο η λάθος ερμηνεία της παραπάνω διάταξης και πλέον το ΕΤΕΑΕΠ ανακαλεί τις αποφάσεις απονομής επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ παροχών σε όσους έκαναν εξαγορά χρόνου σύμφωνα με τα παραπάνω. Περαιτέρω, το ΕΤΕΑΕΠ ανακαλεί πράξεις απονομής επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ παροχών λόγω μεταγενέστερης της χορήγησής τους ανάκλησης της απόφασης του Φορέα κύριας ασφάλισης αλλά και λόγω μεταγενέστερης της χορήγησής τους απορριπτικής απόφασης του Φορέα κύριας ασφάλισης.

Η Έκθεση καταλήγει πως, λόγω της παραπάνω δύσκολης ερμηνείας των διατάξεων του νόμου και της παντελούς έλλειψης υπαιτιότητας του ασφαλισμένου, στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του πολίτη προς τη Διοίκηση, κρίνεται σκόπιμη η προτεινόμενη διάταξη προκειμένου να μην αναζητηθούν τα ποσά ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και να αποφευχθεί η ανατροπή του οικονομικού προγραμματισμού των ασφαλισμένων σε βάρος τους.

 

Ο AIRETOS θα σας κρατά ενήμερους για την κοινοβουλευτική επεξεργασία της διάταξης, για ενδεχόμενη αντίδραση της ΚΕΔΕ ως προς το εάν ικανοποιείται πλήρως ή μερικώς το αίτημά της και για το τελικό περιεχόμενο με το οποίο θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια.