Δευ, 18 Νοε 2019
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

Λήγει αύριο η διαβούλευση Νομοσχεδίου για τα Προσωπικά Δεδομένα

19/8/2019

Ολοκληρώνεται την Τρίτη 20 Αυγούστου η δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που ξεκίνησε τη Δευτέρα 12 Αυγούστου στις 22:00.

 

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το Ν/Σ αναμένεται να κατατεθεί την Τετάρτη 21 Αυγούστου στη Βουλή και να ψηφιστεί τάχιστα με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

 

Με το Κεφάλαιο Δ’ του Ν/Σ ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες Αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων.

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία ενσωμάτωσής της έχει λήξει προ πολλού, συγκεκριμένα επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ την 6η Μαΐου 2018. 

Η Ελλάδα, εξαιτίας της μη εμπρόθεσμης ενσωμάτωσης, έχει ήδη παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της Ε.Ε. για κυρώσεις χιλιάδων ευρώ.

 

Επιπλέον, σκοπός του Ν/Σ είναι, σύμφωνα με το αρ.1,

- η αντικατάσταση του πλαισίου που ρυθμίζει τη συγκρότηση και λειτουργία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,

- η προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (2016/679).

 

Οι νέες διατάξεις θα εφαρμόζονται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης (α) από δημόσιους φορείς ή (β) ιδιωτικούς φορείς, εκτός και εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται από φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο αποκλειστικά προσωπικής ή οικιακής δραστηριότητας.  Δεν θα εφαρμόζονται “σε περίπτωση άμεσης εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως του Γενικού Κανονισμού”.

 

Το Ν/Σ περιλαμβάνει σημαντικές ποινικές κυρώσεις, που φθάνουν την κάθειρξη δέκα ετών (αρ.39), καθώς και διοικητικά πρόστιμα εκατομμυρίων ευρώ (αρ.40).

 

Να σημειωθεί ότι ο μέχρι σήμερα ευρύτατα γνωστός ν.2472/1997 περί προσωπικών δεδομένων, δεν θα καταργηθεί πλήρως (αρ.84), καθώς “κρίθηκε σκόπιμο να διατηρηθούν σε ισχύ ορισμένες από τις διατάξεις του”.

 

Μπορείτε να λάβετε μέρος στη διαβούλευση μέχρι αύριο, υποβάλλοντας τα σχόλιά σας ΕΔΩ  .