Πεμ, 25 Απρ 2024
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Ξεκινούν σε 10 Δήμους 131 προσλήψεις συμβασιούχων

30/5/2022

Με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εγκρίθηκε:

Α) η πρόσληψη εκατόν δεκαοκτώ (118) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ),για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) ή έως εννέα (9) ή έως έντεκα (11) μήνες,

Β) η σύναψη δεκατριών (13) συμβάσεων μίσθωσης έργου (ΣΜΕ),για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος,

σε Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου.

 

Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 έως και 42 του ν.4765/2021 ή με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.2527/1997 όπως ισχύει, καθώς και αυτές του π.δ. 524/1980, κατά περίπτωση.

 

Ολόκληρη η Υπουργική Απόφαση εδώ

και κατωτέρω η Λίστα των Δήμων: