Τετ, 28 Φεβ 2024
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Ξαναστέλνει ο Μ. Βορίδης στα δικαστήρια τους μηχανικούς των ΥΔΟΜ

31/1/2023

της Ηλέκτρας Βισκαδουράκη

ilektrav.gr

 

Στην άσκηση έφεσης προχώρησε ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης επί της πρωτόδικης απόφασης που δικαίωνε τις τρεις Πανελλήνιες Ομοσπονδίες (ΠΟΕ – ΟΤΑ, ΠΟ – ΕΜΔΥΔΑΣ και ΠΟΜΗΤΕΔΥ), οι οποίες προκήρυξαν την απεργία – αποχή των μηχανικών στις Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ). Η εκδίκαση της έφεσης γίνεται σήμερα!

Πρόκειται για μια πρωτοφανή ενέργεια εκ μέρους της κυβέρνησης και του υπουργού Εσωτερικών, Μ. Βορίδη που αντί να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου με τους μηχανικούς των ΥΔΟΜ, οι οποίοι επί 12 χρόνια αντιμετωπίζουν τρομερές δυσκολίες άσκησης των καθηκόντων τους λόγω υποστελέχωσης των υπηρεσιών των Δήμων και λόγω έλλειψης βασικού υλικοτεχνικού εξοπλισμού, ο Μ. Βορίδης συνεχίζει την μετωπική σύγκρουση! Στη έφεση, ο υπουργός Εσωτερικών δεν ζητά μόνον να κηρυχθεί η απεργία – αποχή των μηχανικών των ΥΔΟΜ ως παράνομη και καταχρηστική δια παντός! Ζητά να επιδικαστεί το ποσόν των 100.000 ευρώ εις βάρος των τριών Πανελλήνιων Ομοσπονδιών!

Τι ζητά ο Μ. Βορίδης με την έφεση

Συγκεκριμένα, στο κείμενο της έφεσης, ο υπουργός Εσωτερικών, Μ. Βορίδης στρέφεται στο Μονομελές Εφετείο Αθηνών κατά της ΠΟΕ – ΟΤΑ, της ΠΟΜΗΤΕΔΥ και της ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ αξιώνοντας να αναγνωρισθούν ως παράνομες και καταχρηστικές: (α) η προκηρυχθείσα από τις αντιδίκους απεργία – αποχή των μελών τους από την 23η Ιανουαρίου 2023 έως και την 13η Φεβρουαρίου 2023, (β) η προκήρυξη πανελλαδική στάσης εργασίας την Πέμπτη 2α Φεβρουαρίου 2023 από την έναρξη του ωραρίου έως τις 12 μμ και (γ) η παροχή δυνατότητας στις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις και Συλλόγους του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους και με απλή ανακοίνωση στην περιοχή ευθύνης του να πραγματοποιήσουν στάσεις εργασίας από την 21η Ιανουαρίου 2023 έως και την 13η Φεβρουαρίου 2023.

Επίσης, με την έφεση ο Μ. Βορίδης ζητά «να απαγορευτεί η πραγματοποίηση της εν λόγω απεργίας, άλλως να υποχρεωθούν αυτές να διακόψουν», «να διαταχθεί η απαγόρευση στο μέλλον κάθε άλλης απεργιακής κινητοποίησης των αντιδίκων με τα ίδια αιτήματα», «να απειληθεί κατά των αντιδίκων χρηματική ποινή 100.000 ευρώ για κάθε παράβαση της απόφασης του Δικαστηρίου σας» και «να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή»!

Επικαλείται το «εθνικό συμφέρον» ο Μ. Βορίδης

Στο κείμενο της έφεσης ο υπουργός Εσωτερικών επικαλείται το «έννομο συμφέρον» του κράτους ισχυριζόμενος ότι με την απεργία αποχή των μηχανικών των ΥΔΟΜ «διακυβεύεται για μεγάλο χρονικό διάστημα η εύρυθμη λειτουργία των σχετικών υπηρεσιών σε πανεθνικό επίπεδο, σε συνδυασμό με τις δυσμενείς επιπτώσεις που θα επιφέρει τόσο στο κοινωνικό σύνολο και στην εθνική οικονομία, πέραν και ασχέτως της πανδημίας Covid-19». Εξ αυτού του λόγου, το υπουργείο Εσωτερικών παρεμβαίνει προκειμένου «να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της χώρας». Με αυτό το σκεπτικό, ο υπουργός Εσωτερικών κατέθεσε αγωγή ύψους 100.000 ευρώ κατά των τριών Πανελληνίων Ομοσπονδιών, προκειμένου να μην επαναπροκηρύξουν απεργία δια παντός με τα ίδια αιτήματα, δηλαδή της υποστελέχωσης και του ελλιπούς υλικοτεχνικού εξοπλισμού στις ΥΔΟΜ.

Τι απαντά η ΠΟΕ – ΟΤΑ

Απαντώντας στην αξίωση του υπουργού Εσωτερικών να κηρυχθεί δια παντός «παράνομη» και «καταχρηστική» η απεργία – αποχή των μηχανικών των ΥΔΟΜ, η ΠΟΕ – ΟΤΑ, η μια από τις τρεις Πανελλήνιες Ομοσπονδίες τονίζει: «Παράνομη και καταχρηστική είναι η συμπεριφορά της κυβέρνησης». «Οι παρανομίες και οι καταχρήσεις δεν βρίσκονται στον κόσμο της εργασίας κ. Βορίδη τον οποίο «ελαφρά τη καρδία» διώκετε στα δικαστήρια!», υπογραμμίζει η ΠΟΕ – ΟΤΑ και καταλήγει: «Η ταλαιπωρία των πολιτών είναι αποτέλεσμα της κυβερνητικής αδιαφορίας, συνέπεια της πολιτικής επιλογής της συνολικής υπηρεσιακής απαξίωσης».

Παρέμβαση από το ΤΕΕ

Για το ζήτημα τοποθετήθηκε χθες το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) στηρίζοντας τον αγώνα των μηχανικών των ΥΔΟΜ και υπογραμμίζοντας ότι «η καλή λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης είναι υποχρέωση του κράτους». «Παρά το ότι έχουν γίνει άλματα στην έκδοση οικοδομικών αδειών, μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό και το ηλεκτρονικό σύστημα e-adeies, η υποστελέχωση των ΥΔΟΜ και η έλλειψη υποδομών, εργαλείων και πόρων είναι ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα και αποτελεσματικά», υπογραμμίζει το ΤΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΤΕΕ καλεί την Πολιτεία σε συντεταγμένο διάλογο με την συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.

Υπενθυμίζουμε ότι για το θέμα έχει τοποθετηθεί και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας με τους δημάρχους να ζητούν άμεση στελέχωση των ΥΔΟΜ προκειμένου αυτές να συνεχίσουν να λειτουργούν αποτελεσματικά.