Πεμ, 25 Ιουλ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Κώδικας Αυτοδιοίκησης και νέες αρμοδιότητες μέσα στο 2021, στο Σχέδιο Δράσης ΥΠΕΣ

11/3/2021

Στη δημοσιότητα δόθηκε την 10η Μαρτίου το «Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2021» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο 1ος από του 4 «στόχους» του Υπουργείου ονομάζεται «Ισχυρή Σύγχρονη Αυτοδιοίκηση Πυλώνας Ανάπτυξης & Κοινωνικής Συνοχής» και περιλαμβάνει τα εξής «Βασικά Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2021»:

 

I) Υλοποίηση Αναπτυξιακού Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»,400 εκατομμύρια, 2ο εξάμηνο 2021,

Προσδοκώμενος στόχος είναι το 2021 να έχουν εκταμιευτεί και διατεθεί προς την αγορά 400 εκατομμύρια ευρώ.

II) Ενιαίος Κώδικας Αυτοδιοίκησης, Θεσμοθέτηση, 2ο εξάμηνο 2021

Η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση αποκτούν ένα ξεκάθαρο, στέρεο νομοθετικό πλαίσιο με την σύνταξη του Ενιαίου Κώδικα Αυτοδιοίκησης και την συγκέντρωση και κωδικοποίηση παλιότερων διατάξεων.

III) Ψήφιση του νόμου για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, Θεσμοθέτηση, 2ο εξάμηνο 2021

Το δεύτερο εξάμηνο του 2021 θα ψηφιστεί ο νόμος για την ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικής Διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού.

 

Οι 9 «δράσεις» που περιλαμβάνει αυτός ο «στόχος» είναι:

1)Ενίσχυση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης: ψήφιση και εφαρμογή της νομοθεσίας ανακατανομής αρμοδιοτήτων.Ο νέος νόμος θα φέρει ανακατανομή αρμοδιοτήτων, ανάμεσα στην Κεντρική Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, βάσει των αρχών της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.

Βασικά έργα της δράσης: Ψήφιση νόμου για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Προετοιμασία ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου για την ομαλή μετάβαση αρμοδιοτήτων με ταυτόχρονη μεταφορά πόρων και προσωπικού.

2)Προσκλήσεις, αξιολόγηση & χρηματοδότηση έργων Δήμων από το πρόγραμμα του Υπ.Εσωτερικών «Αντώνης Τρίτσης». Μέσα από το πρόγραμμα υποστηρίζεται ενεργά η αναπτυξιακή προοπτική των ΟΤΑ όλης της χώρας με παρεμβάσεις σε καίριους τομείς.

3) Δημιουργία Μητρώου Δεδομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για τη χάραξη αποτελεσματικών και στοχευμένων αναπτυξιακών πολιτικών τοπικής αυτοδιοίκησης το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν στην οικονομική και διοικητική λειτουργία τους, τα στοιχεία του ενεργητικού τους, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία που αφορούν στα νομικά τους πρόσωπα.

4)Καθιέρωση νέου Ενιαίου Κώδικα Αυτοδιοίκησης. Συγκέντρωση του θεσμικού πλαισίου των ΟΤΑ και κωδικοποίηση.

5)Αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος ΥΠΕΣ για το εκλογικό σύστημα

6)Αναβάθμιση των Συνοριακών Σταθμών της Χώρας Η ριζική ανακατασκευή των συνοριακών τελωνειακών σταθμών θα βελτιώσει την ποιότητα των συνοριακών ελέγχων και παράλληλα θα ενισχύσει την εσωτερική ασφάλεια.

7) Αναβάθμιση των συστημάτων Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών

8) Θεσμική παρέμβαση για το παρατηρητήριο ΟΤΑ

9)Πρόγραμμα «Πρόληψη στο σπίτι». Με το πρόγραμμα αυτό είναι δυνατή αφενός η κατ’ οίκον διεξαγωγή ιατρικών εξετάσεων των κατοίκων δυσπρόσιτων περιοχών ορεινών δήμων και νησιωτικών δήμων κάτω των 20.000 που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και αφετέρου η αυτοματοποιημένη αποστολή των αποτελεσμάτων τους σε συμβεβλημένους ιατρούς, μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

 

Μπορείτε να δείτε την «επιτελική σύνοψη του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης 2021».