Κυρ, 31 Μαϊ 2020
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

Κλεισθένης1: Εγκύκλιος Χαρίτση με οδηγίες εφαρμογής άρθρων για τη σύσταση νέων νομικών προσώπων ΟΤΑ

11/1/2019

Μισό χρόνο μετά την έναρξη ισχύος του Κλεισθένη1 (ν.4555/19.7.2018), ο Υπουργός Εσωτερικών απέστειλε Εγκύκλιο σε όλη τη Χώρα για την εφαρμογή τεσσάρων διατάξεών του και συγκεκριμένα των άρθρων 180, 182, 183 και 184, που αφορούν τη δημιουργία επιπλέον νομικών προσώπων ΟΤΑ κατά παρέκκλιση των προβλέψεων της μεταρρύθμισης του Καλλικράτη.

 

Η Εγκύκλιος, που πρώτος παρουσιάζει σήμερα ο AIRETOS, είναι εκτενής (έντεκα σελίδων), επαναλαμβάνοντας στο μεγαλύτερο μέρος το νόμο, καθώς και αποσπάσματα της καλοκαιρινής Αιτιολογικής Έκθεσης. 

Επιπλέον, υπάρχουν σημεία συνταγμένα με έντονα “διαφημιστικό” τόνο για το περιεχόμενο των Άρθρων, που περισσότερο θυμίζουν υποκειμενική πολιτική Ανακοίνωση παρά τυπικό διοικητικό έγγραφο.

 

Ειδικότερα, ο Υπουργός δίνει οδηγίες εφαρμογής για τις εξής ρυθμίσεις του Κλεισθένη1:

- Αρ.180: Σύσταση Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας

- Αρ.182: Επέκταση της δυνατότητας συμμετοχής ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού σε νομικά πρόσωπα περί ενεργειακών ζητημάτων

- Αρ.183: Επέκταση της δυνατότητας συμμετοχής ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού σε νομικά πρόσωπα περί παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ή αξιοποίησης δημόσιων αγαθών

- Αρ.184: Σύσταση δημοτικών μονομετοχικών Α.Ε. λειτουργίας πρατηρίου καυσίμων, για την κάλυψη των αναγκών μικρών νησιωτικών Δήμων.

 

Όσον αφορά την 1η Ενότητα, δηλαδή τη δυνατότητα σύστασης Συνδέσμου ως κοινής Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων, περιγράφεται πως θα γίνει η συγκρότηση των νέων δομών και η στελέχωσή τους.

Υπογραμμίζουμε, ιδίως, τις διατάξεις που (όπως πρώτος είχε αναλύσει ο AIRETOS)αφορούν υποχρεωτικές μετατάξεις εργαζομένων.  Ο Αλέξης Χαρίτσης αναφέρει σχετικά:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ προσωπικού Τμημάτων ή Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών.

Το τακτικό προσωπικό (μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) των συμμετεχόντων δήμων, το οποίο υπηρετεί σε Τμήμα ή Διεύθυνση αντίστοιχο με τις οργανικές μονάδες που προβλέπονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου, μετατάσσεται υποχρεωτικά στην αντίστοιχη οργανική μονάδα του Συνδέσμου.

Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση που προβλέπεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου οργανική μονάδα Διοικητικών/ Οικονομικών Υπηρεσιών, για τη στελέχωσή της μετατάσσεται το προσωπικό που υπηρετεί σε αντίστοιχες οργανικές μονάδες των τεχνικών υπηρεσιών των δήμων.

Το μόνιμο προσωπικό μετατάσσεται σε κενές οργανικές θέσεις , οι οποίες προβλέπονται υποχρεωτικά στον οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου της παρ.2 του άρθρου 180, ενώ το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μετατάσσεται με μεταφορά της θέσης που κατέχει.

Η απόφαση της μετάταξης εκδίδεται από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο του Συνδέσμου (δηλαδή τον Πρόεδρο) και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με μέριμνα του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (άρθρο 101 του ν.3584/2007), ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού Συμβουλίου, στο οποίο υπάγεται ο υπάλληλος. (...)

 

Ακολούθως, περιγράφεται η διαδικασία εθελοντικών μετατάξεων και αποσπάσεων, όπως η μετάταξη του προσωπικού των πρώην ΤΥΔΚ (Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων) που βάσει του Καλλικράτη μεταφέρθηκε στο Δήμο της έδρας του νομού.

 

Στη συνέχεια, δίνονται κατευθύνσεις για τα άρθρα 182, 183 και 184, ήτοι τη σύσταση επιπλέον νομικών προσώπων από τους ΟΤΑ κατά παρέκκλιση των αριθμητικών ορίων του ν.3852/2010.

Ειδικά όσον αφορά το 184, με τη δυνατότητα των μικρών νησιωτικών Δήμων να συνιστούν μονομετοχικές Ανώνυμες Εταιρείες του αρ.266 του Κώδικα Δήμων με μοναδικό αντικείμενο τη λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων, η Εγκύκλιος παραπέμπει στην έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα ορίσει τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες ελέγχου, αφού ληφθούν υπόψη οι ειδικότερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε νησιωτικό Δήμο.

 

Υπενθυμίζεται ότι ο εξορθολογισμός του πλήθους και της λειτουργίας των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που “ξηλώθηκε” με παρεκκλίσεις των ανωτέρω ρυθμίσεων, αποτέλεσε κομβικό άξονα του μεταρρυθμιστικού  εγχειρήματος του Καλλικράτη το 2010.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΝΔ, το ΚΚΕ και η Ένωση Κεντρώων ψήφισαν Όχι σε όλες τις ανωτέρω ρυθμίσεις. 

Έγιναν νόμος του Κράτους με τις εξής ψήφους ανά περίπτωση:

-          Αρ.180Ναι:ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

-          Αρ.182και 183: Ναι: ΣΥΡΙΖΑ, Δημοκρατική Συμπαράταξη, ΑΝΕΛ, Ποτάμι

-          Αρ.184  Ναι: ΣΥΡΙΖΑ, Δημοκρατική Συμπαράταξη, ΑΝΕΛ.

 

Δείτε το πλήρες κείμενο της Εγκυκλίου ΕΔΩ .