Σαβ, 04 Ιουλ 2020
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

Κινητικότητα: Τι ζητά το ΥΠΕΣ για να ολοκληρωθούν οι εκκρεμότητες 2018 και 2019

29/6/2020

Έως την 31η Μαΐου 2020 έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες απόσπασης ή μετάταξης για τους Κύκλους Κινητικότητας 2018. Αυτό επισημαίνει η Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης στην αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/566/οικ.12688/2020 Εγκύκλιό της, σημειώνοντας ειδικότερα ότι για τους Κύκλους του 2018 οι αποφάσεις μετάταξης θα έπρεπε έως 31.5.20 να έχουν σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο και για τις αποσπάσεις θα έπρεπε να έχει διατυπωθεί έως 31.5.20 η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου αξιολόγησης του υποψηφίου.

Δεδομένης της παρέλευσης της προθεσμίας, στην εφαρμογή της Απογραφής έχει αναπτυχθεί λειτουργικότητα με τον τίτλο «Ενημέρωση Κατάστασης Θέσης» και αφορά:

- Β΄ Κύκλο Κινητικότητας έτους 2018 και

- Α΄ Κύκλο Κινητικότητας έτους 2019 .

Με αυτή τη λειτουργικότητα, οι Υπηρεσίες υποδοχής ενημερώνουν για την εξέλιξη της κάλυψης των θέσεών τους με μετάταξη ή των αναγκών τους με απόσπαση στο πλαίσιο εκάστου Κύκλου.Στην Εγκύκλιο παρέχονται λεπτομερείς τεχνικές Οδηγίες για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι χρήστες με ρόλο «Υπηρεσία Κινητικότητας Φορέα Υποδοχής» όταν εισέρχονται στην εφαρμογή της Απογραφής.

Το ΥΠΕΣ καλεί όλους τους Φορείς που μετείχαν στους Κύκλους Κινητικότητας που αφορά η εν λόγω λειτουργικότητα (Β΄ κύκλο 2018 και Α΄ κύκλο 2019) να προβούν άμεσα - και το αργότερο έως 10 Ιουλίου 2020 για τον Β΄ κύκλο 2018- στην ενημέρωση της κατάστασης των θέσεων που προκήρυξαν προς κάλυψη μέσω της Κινητικότητας. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής, το Υπουργείο θα προβεί κατά λόγο αρμοδιότητας στο «κλείσιμο» του Κύκλου αυτού, οπότε και βάσει των δηλωθέντων στοιχείων, τα οποία δεν θα μπορούν να τύχουν πλέον επεξεργασίας, θα προσδιοριστούν οι περαιτέρω ενέργειες που αφορούν στη διαδικασία των προσλήψεων αλλά και του επόμενου ΚύκλουΚινητικότητας.

Επισημαίνουμε ότι η Εγκύκλιος απευθύνεται, μεταξύ άλλων, στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, δια των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.