Κυρ, 31 Μαϊ 2020
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

Κινητικότητα: Προθεσμία και Προϋποθέσεις λήψης υπαλλήλων (Εγκύκλιος)

23/7/2018

Το εναρκτήριο λάκτισμα για τον Β’ κύκλο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) για το 2018 (Γ’ κύκλος συνολικά) έδωσε την Παρασκευή η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την έκδοση εγκυκλίου.  Η εγκύκλιος απευθύνεται και προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας του να την κοινοποιήσει “αυθημερόν” (δηλαδή την Παρασκευή 20/7) “στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού, τα Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ αυτών”.

 

Η Όλγα Γεροβασίλη δίνει οδηγίες για την υποβολή αιτημάτων πλήρωσης θέσεων/αναγκών με μετατάξεις και αποσπάσεις.  Η προθεσμία που ορίζεται για την ολοκλήρωση της υποβολής αιτημάτων είναι η25η Αυγούστου 2018.

Η Υπουργός υπενθυμίζει τις προϋποθέσεις που ο νόμος προβλέπει ώστε ένας Φορέας να μπορέσει να υποβάλει αίτημα για να λάβει υπαλλήλους.  Αυτές είναι η κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας για όλες τις θέσεις του (καλυμμένες και κενές), καθώς και η καταχώρισή τους, μαζί με την κατανομή θέσεων ανά οργανική μονάδα, στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα.

Αντιθέτως, η προϋπόθεση που αφορά την έκδοση Οργανισμών κατόπιν αξιολόγησης των δομών τους,ΔΕΝ απαιτείταισύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.33 του ν.4531/2018, εφόσον, με αιτιολογημένη έκθεση του οικείου φορέα που εγκρίνεται από τον αρμόδιο Υπουργό, βεβαιώνεται ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες για τη λειτουργία του καλύπτονται από τις υφιστάμενες οργανικές διατάξεις.

Η εγκύκλιος περιλαμβάνει τεχνικές διαδικαστικές λεπτομέρειες για το πως θα γίνει η καταχώρηση των αιτημάτων στη σχετική εφαρμογή.

 

Υπενθυμίζουμε ότι, όπως ο AIRETOS σας έχει αναλυτικά παρουσιάσει:

- για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας υπάρχει διαφωνία των Αιρετών,δεδομένου ότι οδηγεί σε απώλεια υπαλλήλων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Ο.Τ.Α. προέλευσης,

 

οι δύο προηγούμενοι Κύκλοι Κινητικότητας απέτυχανπλήρως όσον αφορά τη στελέχωση της Αυτοδιοίκησης:

Στον Α’ κύκλο δεν συμμετείχε ως φορέας υποδοχής ( = δεν έλαβε υπαλλήλους) ΚΑΝΕΝΑΣ Ο.Τ.Α.

Στον Β’ Κύκλο (Α΄ κύκλο 2018) συμπεριελήφθησαν στη λίστα φορέων υποδοχής ΜΟΝΟ4 από τους 325 Δήμους, ΚΑΜΙΑ Περιφέρεια και ΚΑΝΕΝΑ νομικό πρόσωπο Ο.Τ.Α.

 

-  στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, η οποία θα αξιολογήσει και θα εγκρίνει ή απορρίψει τα αιτήματα λήψης υπαλλήλων που θα υποβληθούν έως 25 Αυγούστου, ο εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ συμμετέχει μόνον ως απλός παρατηρητής χωρίς δικαίωμα ψήφου στη λήψη των σχετικών Αποφάσεων.

 

Μπορείτε να δείτε το πλήρης κείμενο της Εγκυκλίου ΕΔΩ