Κυρ, 04 Ιουν 2023
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Κινητικότητα: Έως 17 Δεκεμβρίου οι Αιτήσεις Υπαλλήλων για 7.225 θέσεις

3/12/2019

Αναρτήθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών τα αιτήματα των Φορέων που εγκρίθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, για κάλυψη θέσεων με μετάταξη και απόσπαση.

Όπως είχατε ήδη διαβάσει στον AIRETO, σε αυτόν τον Κύκλο Κινητικότητας ανοίγουν 7.225 θέσεις, εκ των οποίων οι 6.752 για μετατάξεις και οι 473 για αποσπάσεις.

 

Σε συνέχεια ανάρτησης των εγκεκριμένων αιτημάτων Φορέων, το Υπουργείο παρέθεσε τις βασικές οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους Υπαλλήλους.

Οι Υπάλληλοι, λοιπόν, που επιθυμούν να φύγουν από την Υπηρεσία τους, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανική θέση ή/και για απόσπαση προς προσωρινή κάλυψη αναγκών, από σήμερα 3 Δεκεμβρίου έως και την 17ηΔεκεμβρίου 2019.

 

Η είσοδός τους στην εφαρμογή του Μητρώου είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr. Στη συνέχεια, πληκτρολογούν τους κωδικούς TAXISnet που ήδη διαθέτουν.Κατόπιν, επιλέγουν «Εξουσιοδότηση» και μεταφέρονται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής, όπου μπορούν να δουν τις διαθέσιμες θέσεις του Κύκλου Κινητικότητας και να υποβάλουν Αίτηση για την θέση/σεις που τους ενδιαφέρουν.Ο υπάλληλος επιλέγοντας το πεδίο «Μετάβαση στις Θέσεις του Κύκλου Κινητικότητας» μπορεί να δει τις κενές θέσεις που προκηρύσσονται στο πλαίσιο του Α’ Κύκλου Κινητικότητας 2019.

Στη συνεχεία, μέσω της επιλογής «Νέα Αίτηση» μπορεί ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει αίτηση για την πλήρωση μιας ή περισσοτέρων κενών θέσεων με μετάταξη ή/και απόσπαση. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω κατάλληλα διαμορφωμένης ηλεκτρονικής φόρμας, όπου η εφαρμογή προσυμπληρώνει αυτόματα τα στοιχεία από την καρτέλα του υπαλλήλου, όπως αυτή τηρείται από την Διεύθυνση Προσωπικού του Φορέα του. Επιλέγοντας το πεδίο «Προσθήκη Θέσης», μπορεί να προστεθεί η θέση/θέσεις που επιθυμεί.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το αρ.34 του ν.4531/2018, οι αιτήσεις προτίμησης μπορούν να υποβάλλονται για τις θέσεις έως και τριών (3) Φορέων κατ’ ανώτατο όριο. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του αρ.8 του ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης της αίτησης και μεταγενέστερης ολοκλήρωσης/υποβολής της. Μετά την οριστική υποβολή, δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης της αίτησης και εκτύπωσης του αποδεικτικού υποβολής από τον υπάλληλο. Ο υπάλληλος μπορεί, εφόσον η προθεσμία υποβολής αιτήσεων δεν έχει παρέλθει, να προχωρήσει στην υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.

Το Υπουργείο υπογραμμίζει πως πρέπει να δοθεί προσοχή εάντα στοιχεία του Μητρώου δεν είναι ενημερωμένα, οπότε χρειάζεται επικοινωνία με την Διεύθυνση Προσωπικού για την επικαιροποίησή τους.

Αναλυτικές πληροφορίες για την υλοποίηση της διαδικασίας μέσω της εφαρμογής παρατίθενται στο Εγχειρίδιο που είναι αναρτημένο στην  ιστοσελίδα της απογράφης (www.apografi.gov.gr) στη διαδρομή Κινητικότητα /Οδηγίες Χρήσης.