Τετ, 24 Απρ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

ΚΔΑΠ-ΑμεΑ: Εκδόθηκε η ΚΥΑ για την αδειοδότηση και λειτουργία τους

1/6/2021
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των κ.κ. Δ. Μιχαηλίδου, Μ. Βορίδη, Στ. Πέτσα, Κ. Πιερρακάκη, Γ. Γεωργαντά και  Ζ. Μακρή,  καθορίστηκαν οι « προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και οι προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ.).
 
Σύμφωνα με το αρ.3 της ΚΥΑ, Φορείς ίδρυσης και λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. δύναται να είναι οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, σκοπός των οποίων είναι η προστασία και υποστήριξη των παιδιών και εν γένει των ατόμων με αναπηρία, τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του αρ.9 του ν.4109/2013, φυσικά πρόσωπα, καθώς και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα.
Υπογραμμίζεται ότι στο αρ.18, περιλαμβάνονται μεταβατικές διατάξεις.
 
Ειδικότερα, η ΚΥΑ αποτελείται από 18 άρθρα:
1) Ορισμός - Σκοπός των Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ.
2) Διασύνδεση με δημόσιους, αυτοδιοικητικούς ή ιδιωτικούς Φορείς
3) Φορείς ίδρυσης - άδεια λειτουργίας
4) Διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας
5) Περιεχόμενο αίτησης - Συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά
6) Ελάχιστες αποστάσεις από οχλούσες δραστηριότητες
7) Ελάχιστοι προβλεπόμενοι χώροι
8) Προσβασιμότητα
9) Γενικές προδιαγραφές κτιρίου και χώρων του Κέντρου και λοιπές προδιαγραφές
10) Εγγραφή φιλοξενουμένων
11) Ωράριο λειτουργίας - δυναμικότητα
12) Ηλεκτρονική εφαρμογή
13) Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
14) Προσωπικό
15) Όργανα ελέγχου
16) Κυρώσεις
17) Διακοπή φιλοξενίας
18) Μεταβατικές διατάξεις
 
Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την ΚΥΑ στο Φ.Ε.Κ. Β’ 2240/31.5.2021.