Παρ, 21 Ιαν 2022
Αρχική  > Το βήμα του Αιρετού

Κατερίνα Μπατζελή: «Το Τεχνικό Πρόγραμμα δεν εγκρίνεται όπως ο Προϋπολογισμός»

2/11/2020

Το Τεχνικό Πρόγραμμα δεν εγκρίνεται όπως ο Προϋπολογισμός.

Το «28 δεν είναι μικρότερο του 20» τόνισε η κα Μπατζελή κατά την ψήφιση του Τεχνικού προγράμματος Στερεάς Ελλάδας. 

Στην θολή πορεία της Αυτοδιοίκησης και η πολιτική διαχείριση σημαντικών  θεμάτων  μπαίνουν στον αυτόματο πιλότο «του έτσι θα γίνει», «εμείς το αποφασίζουμε». Η αυθαιρεσία , η ομαδοποίηση διαδικασιών, η άγνοια λόγο πιθανής πολυπλοκότητας ή η λογική του «θα βρούμε τρόπο» να παρουσιάσουμε μια καταψήφιση ότι δεν έγινε ποτέ ,να γίνονται ψηφοφορίες όπου η Αρχή  όπως εκείνης στην περίπτωση  της Στερεάς Ελλάδας  να θεωρεί  ότι  οι 28 ψήφοι που καταψήφισαν πχ το Τεχνικό πρόγραμμα,   είναι λιγότεροι των 20 θετικών ψήφων, ξεπερνάει τα όρια της υπομονής .

Το ποιο ουσιαστικό όμως δεν είναι ότι  μπορεί να καταστρατηγούνται βασικές νομοθετικές αρχές και αποφάσεις των Ελεγκτικών Οργάνων της Αυτοδιοίκησης  να περιφρονούνται  ή να ακολουθούνται  α λα καρτ. Το ποιο σημαντικό είναι ότι αποκαλύπτεται  η πολιτική αδυναμία ή  και η αδιαφορία του να πείσουν την πλειοψηφία του Σώματος που έχει εκλεγεί από τους πολίτες για την ορθότητα των θέσεων τους και την δυνατότητα τους να δεχτούν διαφορετικές προσεγγίσεις.

Και ο φόβος της αδυναμίας  μετατρέπεται σε θεσμική εκτροπή, της ιδία της αυτοδιοίκησης  και των αρχών της Δημοκρατίας της.

Μία από αυτές είναι  και η έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος, χρηματοδοτούμενο από τους ΚΑΠ, που από κεκτημένη ταχύτητα, σκοπιμότητα ή και μη κατανόηση της πολυπλοκότητα της νομοθεσίας, ταυτίζεται με εκείνη του Προϋπολογισμού που δομικά και ουσιαστικά αποτελεί την κορωνίδα της Διακυβερνητικής πολιτικής, της κατανομής των δημόσιων πόρων ,της λειτουργικότητας των Οργανισμών  και της διαφάνειας.

Ειδικότερα βάση των αναφορών για τις Περιφέρειες :

1. Στον Νόμο άρθρο 12 το Νόμου 4623/2019 αναφέρει ότι στην παρ. 2. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 78 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού διεξάγεται επί της εισήγησης της οικονομικής επιτροπής και επί των εναλλακτικών προτάσεων των παρατάξεων που τυχόν υποβλήθηκαν. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 6.»

Στο άρθρο 8 (Τεχνικό Πρόγραμμα) του αντιστοίχου Νόμου , δεν αναφέρεται παρόμοια διάταξη, για ένα θέμα σημαντικό και δη διαχρονικό εφόσον η προβλεπόμενη διαδικασία ίσχυε   και σε προηγούμενες διατάξεις.

Με τις δύο αυτές διατάξεις  σημαίνει ότι ο Προϋπολογισμός στην περίπτωση που δεν έχουν  διατυπωθεί  εναλλακτικές προτάσεις ,ψηφίζεται βάση των έγκυρων ψήφων, δηλ. εκείνων που ψήφισαν «υπέρ» της πρότασης που κατατέθηκε από την ΟΕ και οι ψήφοι εκείνων που ψήφισαν «κατά» θεωρούνται ως άκυροι. Κάτι που δεν ισχύει για την έγκριση του Τεχνικού  προγράμματος.

2.Στην  σχετική εγκύκλιο αριθ. 108/16-10-2020 , δεν αναφέρεται ο τρόπος ψήφισης του Τεχνικού Προγράμματος, όταν δεν υπάρχει εναλλακτική  ούτε κατά  συνέπεια και στην περίπτωση ψήφισης του βάση των έγκυρων ψήφων εφόσον δεν έχουν κατατεθεί εναλλακτικές προτάσεις, όπως με σαφήνεια διατυπώνεται για την ψήφιση  του Προϋπολογισμού. Απλοποιώντας την ισχύουσα νομοθεσία το Υπουργείο δηλώνει ότι η έγκριση /απόρριψης του Τεχνικού προγράμματος γίνεται βάση της πλειοψηφίας και μειοψηφίας και θα μπορούσε να θεωρηθεί και μάλιστα με απόλυτη πλειοψηφία.

3.Την προσφυγή μας ως παράταξη «πατρίδα μας η Στερεά» στην Επιτροπή άρθρου 18 Ν.2218/94 και στην Αποκεντρωμένη και μετά την έκδοση της εγκύκλιου 108, για τον τρόπο ψηφοφορίας επί Τεχνικού Προγράμματος ,με αριθμ. 267/21-10-19 (δημοσίευση πρακτικών 24-10-19)   απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας   για το 16ο θέμα της 8ης/21-10-19 σχετικά με την έγκριση 6ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2019 . Ο πρόεδρος θεώρησε ότι εγκρίθηκε με 19 υπέρ και 27 κατά, επικαλούμενος τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 4623/2019 ( ΦΕΚ-Α 134/2019) .

Η Επιτροπή έκανε δεκτό αίτημα μας και ακύρωσε την απόφαση του Προέδρου, με την απόφαση 46/7-11-2019,με το επιχείρημα της μη ισχύς το άρθρου που επικαλέστηκε.

Οι νόμοι όταν είναι σαφείς πρέπει να εφαρμόζονται και όταν δεν είναι να αποσαφηνίζονται χωρίς να αλλοιώνεται  το πνεύμα και η δομή του θεσμού.

 Κλείνοντας θα ήθελα να εκφράσω και την δική μου αντίθεση  στις συνεχιζόμενες αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου της Αυτοδιοίκησης που από «αλλού ξεκίνησε και αλλού τραβάει».

Δεν μπορεί να  συρρικνώνεται ο ρόλος των Περιφερειακών  και Δημοτικών Συμβουλίων με την πολιτική επιλογή να μετατρέψουν την αυτοδιοίκηση σε ένα κακέκτυπο κυβερνητισμού, πολιτική που αντιτίθεται με την ίδια την έννοια της αυτοδιοίκησης .

Η αυτοδιοίκηση δεν επιτρέπεται να μετατραπεί   σε φοβικό θεσμό που  σταδιακά θα ενταχθεί στο οργανόγραμμα ενός συγκεντρωτικού κράτους.

Ο θεσμός της αυτοδιοίκησης είναι ένας ζωτικός οργανισμός που πρέπει να εξελίσσεται μέσα στις μεγάλες διεργασίες της νέας γενιάς ευρωπαϊκών, εθνικών πολιτικών και νέου μοντέλου Διακυβέρνησης.

Κατερίνα Μπατζελή επικεφαλής της παράταξης «πατρίδας μας η Στερεά», στην Περιφέρεια Στερεάς  Ελλάδας.