Σαβ, 25 Μαϊ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Κατατέθηκε Ν/Σ για τους Παιδικούς Σταθμούς – Τι αλλάζει στις παρεχόμενες υπηρεσίες

24/9/2021
Στη Βουλή κατατέθηκε το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, που περιλαμβάνει ρυθμίσεις και για τους ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ παιδικούς σταθμούς.
Πρόκειται για το Μέρος Β’ του Νομοσχεδίου και συγκεκριμένα τα άρθρα 13 έως και 21, υπό τον τίτλο « Πρόγραμμα “Κυψέλη” – Ρυθμίσεις για τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς – Παρακολούθηση της ανάπτυξης βρεφών και νηπίων ».
 
Ειδικότερα, το αρ.13 ορίζει πως « στο σύνολο των ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ, ιδιωτικών και δημόσιων, βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών εφαρμόζεται το πρόγραμμα “Κυψέλη”, το οποίο έχει ως στόχο: α) την ανάπτυξη και ενίσχυση των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων των βρεφών και των νηπίων μέσω, ιδίως, του παιχνιδιού και με σεβασμό στη μοναδικότητα και στον ατομικό ρυθμό ανάπτυξης κάθε βρέφους και νηπίου, καθώς και την ενδυνάμωση της σχέσης μεταξύ οικογένειας και σταθμού και β) την τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση της ανάπτυξης και της προόδου των βρεφών και των νηπίων, προκειμένου να επιτευχθούν η έγκαιρη ανίχνευση δυνατοτήτων και αναγκών και η παραπομπή για περαιτέρω διερεύνηση τυχόν μαθησιακών δυσκολιών, αναπηριών ή άλλων διαταραχών ».
 
Περαιτέρω, στο αρ.14 προσδιορίζεται το αντικείμενο του Προγράμματος. 
Με το αρ.15 συνιστάται «Εθνικό Συμβούλιο Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης», ως συλλογικό συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο θα υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.
Στο αρ.16, η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και έναν εκπρόσωπο της ΚΕΔΕ, ο οποίος θα υποδεικνύεται από την ΚΕΔΕ εντός 15 ημερών από Πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών για τον ορισμό του.
Ακολουθούν στο αρ.17 οι αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου και στο αρ.18 ζητήματα λειτουργίας του.
Το αρ.19 προβλέπει την υποστήριξη της πιλοτικής εφαρμογής του Προγράμματος Κυψέλη από τους «μέντορες». Συγκεκριμένα ορίζεται ότι την ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ και την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ των βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στην πιλοτική εφαρμογή του Προγράμματος ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα έχουν στην αρμοδιότητά τους ένα συγκεκριμένο αριθμό σταθμών ανά περιοχή («ΜΕΝΤΟΡΕΣ»).
Στο αρ.20 τίθενται εξουσιοδοτικές διατάξεις, ενώ με στο αρ.21 ορίζεται πως από την έναρξη ισχύος του Νόμου ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ η παρ.5 του αρ.41 του ν.3801/2009, ως προς το εφαρμοζόμενο παιδαγωγικό πρόγραμμα στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ.
 
Αναλυτικότερα, μπορείτε να δείτε ολόκληρο το κατατεθέν Νομοσχέδιο ΕΔΩ