Τετ, 08 Φεβ 2023
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Καμία περικοπή της σύνταξής Αιρετών που κατέχουν θέσεις ευθύνης χωρίς αμοιβή

7/4/2017
Αιρετοί και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που κατέχουν θέσεις ευθύνης χωρίς αμοιβή ή έχουν παραιτηθεί της αμοιβής τους εξαιρούνται από τη διάταξη του άρθρου 20 του νόμου 4387/2016 και δεν υφίστανται καμία απολύτως περικοπή της σύνταξής τους.

Την παραπάνω απάντηση δίνει το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με έγγραφο της γενικής γραμματέως Κοινωνικών Ασφαλίσεων Στ. Βρακά, σε σχετικό αίτημα της ΚΕΔΕ.

Συγκεκριμένα η ΚΕΔΕ ζήτησε να αποσαφηνιστεί η εφαρμογή των νομοθετικών προβλέψεων του άρθρου 20 του νόμου 4387/2016, όπως έχουν συμπληρωθεί με το άρθρο 74 του νόμου 4445/2016 περί αναστολής της σύνταξης ή των συντάξεων αυτών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των συγκεκριμένων διατάξεων, μεταξύ των οποίων και οι αιρετοί της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, σε περίπτωση που οι συνταξιούχοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν δραστηριότητα σε φορείς της γενικής Κυβέρνησης, για όσο χρόνο διαρκεί η παροχή εργασίας τους ή υπηρεσιών τους ή δραστηριότητάς τους.

Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις της γενικής γραμματέως Κοινωνικών Ασφαλίσεων:
«Από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 20 εξαιρούνται ρητώς οι δραστηριότητες μη υποχρεωτικώς υπακτέες στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ. Επομένως, στην περίπτωση συνταξιούχων, οι οποίοι λαμβάνουν ποσά που δεν σχετίζονται με ανάληψη εργασίας ή δραστηριότητας υποχρεωτικώς υπακτέας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του ως άνω άρθρου. Έτσι, ούτε αναστολή, ούτε περικοπή κύριων ή επικουρικών συντάξεων επέρχεται σε περίπτωση ανάληψης καθηκόντων που δεν παράγουν εισόδημα από οικονομική δραστηριότητα, ή δεν καταβάλλονται για την άσκησή τους μισθολογικές αποδοχές σύμφωνα με τις εκάστοτε οικείες διατάξεις ή λόγω παραίτησης του δικαιώματος εισπράξεώς τους.

Κατόπιν των ως άνω διευκρινήσεων, σε συνέχεια του σχετικού αιτήματος που επισημαίνεται στην κοινοποιούμενη απόφαση του Διοικητικού Σας Συμβουλίου, επισημαίνεται ότι αιρετοί και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που κατέχουν θέσεις ευθύνης χωρίς αμοιβή ή έχουν παραιτηθεί της αμοιβής τους εξαιρούνται από τη διάταξη του άρθρου 20 του νόμου 4387/2016 και δεν υφίστανται καμία απολύτως περικοπή της σύνταξής τους».

Ωστόσο η ΚΕΔΕ ζητά από το υπουργείο «προς αποφυγή παρερμηνειών από τους εμπλεκόμενους φορείς» την έκδοση σχετικής εγκυκλίου, με την οποία θα παρέχονται οδηγίες εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης.

localit.gr