Τρι, 24 Νοε 2020
Αρχική  > Προσλήψεις

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών: 14 Πτυχιούχοι ΑΕΙ

20/11/2020

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Σύναψη έως δεκατεσσάρων συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής υποστήριξης της πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες /  Ακαδημαϊκά έτη  2018-2019 και 2019-2020» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα στο: https://diavgeia.gov.gr