Τρι, 03 Οκτ 2023
Αρχική  > Περιφέρειες

Η Περιφέρειας Κρήτης στην 5η Ευρωπαϊκή εκδήλωση στις Βρυξέλλες για την Πολιτική Ποιότητα και τα Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης

4/4/2023

Στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε η 5η εκδήλωση για την ποιότητα και τα προϊόντα προέλευσης παρουσία του επιτρόπου Γεωργίας   Janusz Wojciechowski.

Κύριο θέμα της εκδήλωσης ήταν ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κρασί, τα αλκοολούχα ποτά και τα γεωργικά προϊόντα και τα συστήματα ποιότητας, που τροποποιεί τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, (ΕΕ) 2017/1001 και ( ΕΕ) 2019/787 και καταργεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012.

Η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Ειρήνη Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη προσκλήθηκε να λάβει μέρος σε συζήτηση με θέμα: «Πως ο νέος κανονισμός πρέπει να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες προκλήσεις για τις γεωγραφικές ενδείξεις» Στην παρέμβαση της η Αντιπεριφερειάρχης κα. Χουδετσανάκη ανέφερε ότι ο νέος κανονισμός πρέπει να δώσει σαφείς απαντήσεις αναφορικά με τα κριτήρια βιωσιμότητας των Γεωγραφικών Ενδείξεων, την τήρηση της πράσινης συμφωνίας, τη συγκράτηση των νέων στην ύπαιθρο και την ανάπτυξη των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. Επιπρόσθετα επεσήμανε ότι η προώθηση και το marketing αποτελούν βασικά στοιχεία για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των Γεωγραφικών Ενδείξεων. Υποστήριξε τη στήριξη με έναν σημαντικό προϋπολογισμό την προώθηση των συστημάτων ποιότητας της ΕΕ και στη διατήρηση του τρέχοντος καταλόγου των καταχωρημένων προϊόντων στο σύνολο του. Τόνισε επίσης ότι η ένωση AREPO ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβλέψει δράσεις προώθησης και ενημέρωσης με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης και της κατανόησης της ποιότητας ως ανταγωνιστικού παράγοντα για την υγεία και τη σωστή διατροφή. Ως αποτέλεσμα, τα προϊόντα ΠΟΠ και οι ΠΓΕ θα πρέπει επίσης να προωθηθούν λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο τους στο ευρύτερο πλαίσιο μιας διαφοροποιημένης και ισορροπημένης διατροφής. Ιδιαίτερα επεσήμανε τη στήριξη των μικρών ομάδων παραγωγών Γεωγραφικών Ενδείξεων, ως εκ τούτου, οι μικροί παραγωγοί των Γεωγραφικών Ενδείξεων χρειάζονται υποστήριξη και καθοδήγηση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εφαρμογής για δίκαιη πρόσβαση σε προγράμματα προώθησης.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ως ομιλητής, ο εισηγητής της αναθεώρησης του Κανονισμού, ευρωβουλευτής  Paolo De Castro ο οποίος εστίασε την παρουσίαση του στους τέσσερεις βασικούς πυλώνες που καλείται να ικανοποιήσει ο νέος κανονισμός. Την ενίσχυση του ρόλου των ομάδων παραγωγών, την μεγαλύτερη προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων με έμφαση στην προστασία στο διαδίκτυο, την απλοποίηση των διαδικασιών και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και το νέο ρόλο του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) το οποίο διαχειρίζεται τα δικαιώματα σχετικά με την αξιολόγηση των προτάσεων για νέες Γεωγραφικές Ενδείξεις (EUIPO) και στην αξιολόγηση της βιωσιμότητας των γεωγραφικών ενδείξεων. Επεσήμανε ότι η πολιτική ποιότητας της Ένωσης για τις γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΟΠ, ΠΓΕ) και τα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα (ΕΠΙΠ) καλύπτουν 3.424 καταχωρημένα ονόματα.

Σύμφωνα με μελέτη για την οικονομική αξία των συστημάτων ποιότητας της Ένωσης που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2021, μόνο οι Γ.Ε. αντιπροσωπεύουν αξία πωλήσεων 74,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η μελέτη διαπίστωσε ότι η αξία πώλησης ενός προϊόντος με προστατευόμενη ονομασία είναι συχνά διπλάσια από όμοια προϊόντα χωρίς πιστοποίηση.

Στο κλείσιμο της εκδήλωσης ο ευρωπαίος επίτροπος  Janusz Wojciechowski αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο που επιτελεί η ένωση AREPO στην αναθεώρηση των κανονισμών ενώ επεσήμανε ότι η ψήφιση του νέου κανονισμού  θα συμβάλλει καθοριστικά στην απλοποίηση των διαδικασιών, εστίασε στο νέο ρόλο του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) το οποίο θα συνδράμει στην διεκπεραίωση των εκατοντάδων αιτημάτων για νέες ΓΕ και θα βοηθήσει την ευρωπαϊκή επιτροπή να επιλύσει ένα σημαντικό γραφειοκρατικό όγκο. Η πρόταση της επιτροπής για κανονισμό για τη μεταρρύθμιση της προαναφερθείσας πολιτικής ποιότητας, που εγκρίθηκε στις 31 Μαρτίου 2022, έχει ως στόχο την ενίσχυση του συστήματος των Γεωγραφικών Ενδείξεων της Ένωσης, την αύξηση των  Γεωγραφικών Ενδείξεων σε ολόκληρη την Ένωση, τη συντόμευση του χρόνου καταχώρισης και την αύξηση της σωστής αγοράς, αντίληψη και ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με την πολιτική ΓΕ και τα σύμβολα της Ένωσης. Αυτά τα μέτρα θα επιτρέψουν στους καταναλωτές να κάνουν συνειδητές επιλογές αγορών και να επιτύχουν υψηλότερο επίπεδο προστασίας, ιδίως στο διαδίκτυο. Μολονότι το σύστημα των Γεωγραφικών Ενδείξεων της Ένωσης είναι εύρωστο, η αξιολόγηση της πολιτικής και η εκτίμηση επιπτώσεων που συνοδεύει την πρόταση της Επιτροπής έχουν δείξει ότι υπάρχει κάποιο περιθώριο βελτίωσης, με σκοπό ιδίως την ενίσχυση του συστήματος των Γεωγραφικών Ενδείξεων που είναι το κλειδί για την παροχή υψηλής ποιότητας τροφίμων και την προστασία της πολιτιστικής, γαστρονομικής και τοπικής κληρονομιάς σε ολόκληρη την Ένωση.

Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο επιστημονικός συνεργάτης σε θέματα AREPO της Περιφέρειας Κρήτης Χαράλαμπος-Νικόλαος Πίτερης, αν. Προϊστάμενος του τμήματος Παιδείας, ΔΒΜ και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνης.