Παρ, 30 Σεπ 2022
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Η νέα Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου: «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες»

8/1/2021

Μια νέα Πρόσκληση, με τίτλο  «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες», εκδόθηκε από το Πράσινο Ταμείο παραμονές Πρωτοχρονιάς, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες» ανέρχεται σε 1.500.000 € και εντάσσεται στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Δράσεις».

Το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί ανά έργο δαπάνες έως του ποσού των 50.000 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Με αυτήν την Πρόσκληση, το Πράσινο Ταμείο καλεί Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν ως Σωματεία μη κερδοσκοπικά, Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες (ΑΜΚΕ), Κοινωφελή Ιδρύματα στην Ελλάδα, Σωματεία εργαζομένων στην Ελλάδα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) και Συνεταιρισμούς εργαζομένων, που περιλαμβάνουν στους καταστατικούς τους σκοπούς την προστασία και διαχείριση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος ή/και την προστασία ειδών άγριας ζωής, συμπράξεις των ανωτέρω φορέων μεταξύ τους, με υποχρεωτική την σύμπραξη, με επικεφαλής τους ανωτέρω φορείς, με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενα από το Ελληνικό Δημόσιο (πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών κ.ά.).

 

Σκοπός είναι η ενίσχυση έργων και δράσεων σε θέματα περιβάλλοντος και ειδικότερα σε αντικείμενα που αφορούνα) στην κλιματική αλλαγή,  β) στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,  γ) στην αναβάθμιση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και  δ) στην προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας,  με στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής και την προώθηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης.

Σκοπός επίσης είναι η αξιοποίηση της αναγνωρισμένης εμπειρίας και τεχνογνωσίας των ΜΚΟ σε έργα, την πρωτοβουλία και την ευθύνη υλοποίησης των οποίων έχουν οργανωμένοι φορείς πολιτών.

 

Αίτηση δεν μπορούν να υποβάλουν όσοι δικαιούχοι των προηγούμενων σχετικών Προσκλήσεων δεν έχουν ολοκληρώσει τα ενταγμένα στο Πρόγραμμα έργα.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία μόνο πρόταση, με εξαίρεση τους δικαιούχους που εδρεύουν σε παραμεθόριες νησιωτικές περιοχές, που μπορούν να υποβάλλουν μέχρι δύο προτάσεις. Για την εφαρμογή της εν λόγω Πρόσκλησης, ως παραμεθόριες νησιωτικές περιοχές ορίζονται οι νήσοι της Λέσβου, της Χίου, της Σάμου, της Λέρου, της Κω και του Καστελόριζου.

 

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την Πρόσκληση ΕΔΩ και αναλυτικές πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου.