Πεμ, 06 Μαϊ 2021
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Η νέα ΚΥΑ με τα μέτρα λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών από σήμερα έως Μ. Δευτέρα

19/4/2021

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε το Σάββατο17Απριλίου (Φ.Ε.Κ. Β’ 1558/17.4.2021) καθορίστηκαν τα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00έως και τη M. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00..».

 

Όσον αφοράειδικά τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα μέτρα είναι τα ίδια και στα δύοεπίπεδα(«αυξημένου κινδύνου» και «πολύ αυξημένου κινδύνου») και περιλαμβάνουν τα εξής:

« - Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

- Υποχρεωτική προστασία υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό.

- Υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, επιπλέον των υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου.

- Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

- Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.

- Συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και διενέργεια συναντήσεων εργασίας είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε τηρουμένης της απόστασης του ενάμιση (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων. Κατά τη λειτουργία συλλογικών οργάνων που διενεργούν διαδικασίες στις οποίες προβλέπεται συνέντευξη, αυτή διενεργείται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς τη φυσική παρουσία του καλούμενου σε συνέντευξη. Στην περίπτωση αυτή το συλλογικό όργανο ορίζει τους αναγκαίους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας αναφορικά με την ταυτοπροσωπία του καλούμενου και τη μη υποβοήθησή του από εξωγενείς παράγοντες. 

- Πολιτικοί γάμοι με την παρουσία έως εννέα (9) ατόμων, συμπεριλαμβανομένων του διενεργούντος την τελετή και του αναγκαίου βοηθητικού προσωπικού. »

 

Συγκρίναμε τα ανωτέρω μέτρα για τις Δημόσιες Υπηρεσίες, με εκείνα που ορίζονταν στην προηγούμενη ΚΥΑ, και είναι τα ίδια.