Παρ, 30 Σεπ 2022
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Η μοριοδότηση επιτυχίας στους 1.468 διορισμούς σε Δήμους και Αυτοδιοικητικούς Φορείς

10/1/2022

Πλησιάζει η 20η Ιανουαρίου, ημερομηνία έναρξης της υποβολής Αιτήσεων για την Προκήρυξη 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ που (όπως έχει παρουσιάσει ο AIRETOS.GR  ) αφορά την   πλήρωση 1.468 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού που αναγράφονται λεπτομερώς στην Προκήρυξη, θα καταταχθεί κατά κλάδο ή ειδικότητα σε Πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας.

Η βαθμολογία θα προκύψει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των παρακάτω (ανά κατηγορία), κριτηρίων που προβλέπονται στο αρ.29 του ν. 4765/2021.

Αναλυτικότερα, θα εφαρμοστούν τα εξής: