Τετ, 07 Δεκ 2022
Αρχική  > Δήμοι

Για ποιους 18 Δήμους άνοιξαν 626 προσλήψεις ορισμένου χρόνου (Λίστα)

11/6/2021

 Με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Μ. Βορίδη, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 10 Ιουνίου, εγκρίθηκε η πρόσληψη 626 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας έως 8 μήνες, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους 18 Δήμους του Πίνακα που ακολουθεί.

 

Από την Υπουργική Απόφαση προκαλείται δαπάνη 5.870.378,00 ευρώ περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών των Δήμων, η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που αυτοί εισπράττουν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες.

Οι προσλήψεις θα γίνουν σύμφωνα με τα αρ.38 έως και 42 του ν.4765/2021.

 

Μπορείτε να δείτε την αριθμ. 43349/9.6.2021 Απόφαση ΕΔΩ

και κατωτέρω ειδικά τον Πίνακα με τον αριθμό προσλήψεων ανά Δήμο: