Τετ, 23 Σεπ 2020
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

ΦιλόδημοςΙΙ: Είκοσι εκατομμύρια για την επιχορήγηση ενός Δήμου

16/1/2020
Με Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε την 15η Ιανουαρίου, δίνεται από το “Φιλόδημο ΙΙ” ως επιχορήγηση στο Δήμο Ελευσίνας το ποσό των είκοσι εκατομμυρίωνευρώ (20.000.000,00 €) « για την προετοιμασία της πόλης για τη φιλοξενία του θεσμού “Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021” ».

 

Το ποσό θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του “Φιλόδημου ΙΙ” (ή αλλιώς του “Ειδικού Προγράμματος Ενίσχυσης Δήμων”).

Υπενθυμίζεται ότι οι λεπτομέρειες υλοποίησης του “Φιλόδημου ΙΙ” έχουν καθοριστεί στην αριθμ.4748/20.2.2018Υ.Α. του Π.Σκουρλέτη, με την οποία αποφασίστηκε η «κατάρτιση Ειδικού Προγράμματος Ενίσχυσης Δήμων με την ονομασία “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”» (ο π/υ του οποίου έχει ενταχθεί από το 2017 στη ΣΑΕ-055 του ΠΔΕ του ΥΠΕΣ ως έργο με ενάριθμο2017ΣΕ05500010).

Η εν λόγωΥ.Α.είχε τροποποιηθεί με την αριθμ.30204/19.4.2019Υ.Α. του Αλ.Χαρίτση, που θέσπισε τη δυνατότητα η ένταξη έργων στο Φιλόδημο ΙΙ (= στο Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων) να γίνεται όχι μόνο με την έκδοση Προσκλήσεων, αλλά και με την έκδοση Αποφάσεων επιχορήγησης του Υπουργού.

Έτσι τώρα ο Π.Θεοδωρικάκος,σε εφαρμογή των δύο αυτών Υ.Α.της τέως Κυβέρνησης, όπως ρητώς αναφέρεται στο σημείο 11 της Απόφασής του, προέβη στην επιχορήγηση Δήμου από τα χρήματα του ανωτέρω ενάριθμου2017ΣΕ05500010του “Φιλόδημου ΙΙ”.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

1)Ο προγραμματισμός των δράσεων που θα υλοποιηθούν με τα 20 εκατομμύριαγίνεται από το Δήμο Ελευσίνας.

2)Επιλέξιμες δράσεις είναι κυρίως:

- οι απαλλοτριώσεις κοινόχρηστων χώρων,

- οι αποζημιώσεις από πράξεις εφαρμογής,

- η απόκτηση κτιρίων για πολιτιστική χρήση,

- η διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομίων,

- η διαμόρφωση κτιρίων για πολιτιστική χρήση,

- - αθλητικών εγκαταστάσεων,

- έργα οδοποιίας και εν γένει υποδομών,

- καθώς και κάθε είδους δαπάνη που εξυπηρετεί τους αναπτυξιακούς άξονες του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στο αρ.3 της ανωτέρω Υ.Α. Σκουρλέτη ως ισχύει.

 

Ο Δήμος οφείλει να τοποθετεί την Πινακίδα με τα στοιχεία του Προγράμματος σε ορατό σημείο και με το ανάλογο μέγεθος σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στο site του ΥΠΕΣ (http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/ProgrammaFilodimos/ProgrammaFilodimosII/DIMOSIOTITA/), υπό τον τίτλο «Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμου Ελευσίνας για την προετοιμασία της πόλης για τη φιλοξενία του θεσμού “Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021”».

 

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την Υπουργική Απόφαση του Π.Θεοδωρικάκου ΕΔΩ