Πεμ, 24 Οκτ 2019
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

Φιλόδημος: Νέες παρατάσεις σε ακόμα δύο Προσκλήσεις

20/9/2019
Με δύο Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου, τροποποιήθηκαν ακόμα δύο Προσκλήσεις του “Φιλόδημου ΙΙ” ειδικά ως προς την προθεσμία που δίνεται στους ΟΤΑ για να υποβάλλουν αιτήματα ένταξης.

 

Όπως διαβάσατε στον AIRETO, είχε προηγηθεί την προηγούμενη ημέρα η δημοσίευση αντίστοιχων παρατάσεων για τις Προσκλήσεις Vκαι VI, που αφορούν τη χρηματοδότηση στάσεων εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού και σχεδίων ύδρευσης αντιστοίχως.

 

Περνώντας στις νέες παρατάσεις αιτήσεων λοιπόν, κατ’ αρχάς, η αριθμ.64946/18.9.2019 Υ.Α., άλλαξε την Πρόσκληση VΙΙΙτου “Φιλόδημου ΙΙ”, που χρηματοδοτεί την «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της Χώρας».

Ειδικότερα, στην παρ.5 αυτής, ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων των ΟΤΑ ορίστηκε η 31η Δεκεμβρίου 2019 (αντί της 31ηςΟκτωβρίου που ίσχυε).

Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για Πρόσκληση με δυνητικούς δικαιούχους τους Δήμουςκαι συνολικό προϋπολογισμό 55.000.000 ευρώ.

 

Επιπλέον, με την αριθμ.64982/18.9.2019 Υ.Α., τροποποιήθηκε η Πρόσκληση IXτου “Φιλόδημου ΙΙ” που έχει ως αντικείμενο την«κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».

Και στην περίπτωση αυτή, στην παρ.5, ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτημάτων ορίστηκε πλέον η 31η Δεκεμβρίου 2019, αντί της 31ης Οκτωβρίου.

Ως γνωστόν, δυνητικοί δικαιούχοι της εν λόγω Πρόσκλησης είναι οι Δήμοι που είχαν συμπεριληφθεί στο Παράρτημα ΙΙ της Πρόσκλησης (μπορείτε να τους θυμηθείτε εδώ, με το συνολικό προϋπολογισμό να ανέρχεται σε 35.000.000 ευρώ.

Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης για κάθε σχολική μονάδα (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια) των εν λόγω Δήμων είχε καθοριστεί σε 500€ για την κατασκευή ή προκατασκευή και τοποθέτηση ραμπών και 2.500€ για την κατασκευή χώρων υγιεινής.