Πεμ, 20 Φεβ 2020
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

Ευρωεκλογές: Έγγραφο Χαρίτση για την ψηφοφορία των ναυτικών

12/4/2019

Ενημέρωση προς το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής απέστειλε ο Υπουργός Εσωτερικών αναφορικά με την ψηφοφορία των Ελλήνων ναυτικών στο εξωτερικό κατά τις Εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Αλ.Χαρίτσης σημειώνει ότι οι προσεχείς Ευρωεκλογές θα διεξαχθούν στη Χώρα μας στις 26 Μαΐου 2019, ενώ η ψηφοφορία των Ελλήνων εκλογέων, που διαμένουν ή θα βρίσκονται την ημέρα των Ευρωεκλογών σε κράτος–μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα διεξαχθεί στις 25 Μαΐου 2019, ημέρα Σάββατο. Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί σε εκλογικά τμήματα που θα συσταθούν στους χώρους των οικείων ελληνικών πρεσβευτικών και προξενικών Αρχών, ή και σε χώρους άλλων ελληνικών Αρχών και Υπηρεσιών της αλλοδαπής κλπ, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζειτοαρ.3 του ν.1427/1984.

Στο έγγραφο υπογραμμίζεται ότι, βάσει τηςπαρ.3 του αρ.2 του ανωτέρω νόμου, κάθε Έλληνας ναυτικός που θα βρεθεί την ημέρα διεξαγωγής των προσεχών εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή στις 25.5.2019, σε κάποιο από τα κράτη–μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να ψηφίσει στο πλησιέστερο εκλογικό τμήμα της περιφέρειας της οικείας ελληνικής πρεσβευτικής ή προξενικής Αρχής, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.1 του αρ.2 του νόμου αυτού, δηλαδή:
α) Να είναι εγγεγραμμένος σε εκλογικό κατάλογο Δήμου του ελληνικού Κράτους
β) Να έχει το δικαίωμα του εκλέγειν σύμφωνα με το αρ.4 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (π.δ.26/2012) και
γ) Να μην έχει στερηθεί αυτού, σύμφωνα με το αρ.5 του ανωτέρω π.δ.

Οι εκλογείς που θα ψηφίσουν σε ένα από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαγορεύεται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε άλλα κράτη–μέλη,συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, διότι στην περίπτωση αυτή πρόκειται για διπλοψηφία,η οποία απαγορεύεταιρητά και επισύρει σοβαρές ποινικές και άλλες κυρώσεις.

Για την ψηφοφορία των ναυτικών ΔΕΝ ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται για τους λοιπούς Έλληνες εκλογείς του εξωτερικού, δηλαδή η εγγραφή τους, εντός τακτής προθεσμίας, σεειδικό εκλογικό κατάλογο, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης–δήλωσης.

Οι ναυτικοί μπορούν να ψηφίσουν σε οποιαδήποτε πόλη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία θα βρίσκονται στις 25.5.2019 και στην οποία θα έχει συσταθεί εκλογικό τμήμα για τους Έλληνες του εξωτερικού.


Για περαιτέρω εξυπηρέτησή του, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επικοινωνήσει με την πλησιέστερη ελληνική πρεσβευτική ή προξενική Αρχή προκειμένου να ενημερωθεί για το εκλογικό τμήμα στο οποίο θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, καθώς και την ακριβή διεύθυνση του καταστήματος στο οποίο αυτό θα στεγάζεται.

Η αναγνώριση των ναυτικών ενώπιον των Εφορευτικών Επιτροπών, θα γίνεται:
α) με την αστυνομική τους ταυτότητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιαςαρχής ή το ελληνικό τους διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό τους βιβλιάριο υγείας και
β) το ελληνικό ναυτικό τους φυλλάδιο.

Ο Αλ. Χαρίτσης ζήτησε από το Υπουργείο Ναυτιλίας να μεριμνήσει, κάνοντας χρήση κάθε πρόσφορου μέσου, ώστε οι πληροφορίες και οδηγίες που περιλαμβάνει το έγγραφο του να γνωστοποιηθούν τόσο στα πλοία, στα πληρώματα των οποίων περιλαμβάνονται και Έλληνες ναυτικοί, όσο και στους ναυτιλιακούς μαζικούς φορείς εργαζομένων και εργοδοτών.

Μπορείτε να δείτε το αριθμ. 26169/8.4.2019 έγγραφο ΕΔΩ