Πεμ, 21 Ιαν 2021
Αρχική  > Προσλήψεις

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας: Πρόσληψη 10 νέων υπαλλήλων

13/1/2021

Την πρόσληψη 10 νέων υπαλλήλων προωθεί ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Μέσω του νέου διαγωνισμού θα επιλεγούν υποψήφιοι της ειδικότητας ΠΕ Ιατρών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα απασχοληθούν καταρχήν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΔΥ.

Ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν ο ΕΟΔΥ δύναται κατά την ελεύθερη αυτού κρίση και αξιολογώντας τις επιμέρους συνθήκες να τους αποστείλει οπουδήποτε κρίνεται αναγκαίο εντός της Ελληνικής Επικράτειας ώστε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.