Τρι, 24 Νοε 2020
Αρχική  > Προσλήψεις

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: 1 άτομο με Απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

20/11/2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών με αντικείμενο την «Διακίνηση αλληλογραφίας εντός και εκτός του ΕΑΑ, διεκπεραίωση τραπεζικών συναλλαγών και λοιπών εξωτερικών εργασιών, καθώς και την τήρηση και ενημέρωση της πλατφόρμας ΚΗΜΔΗΣ”

Διαβάστε περισσότερα στο: https://diavgeia.gov.gr