Σαβ, 18 Μαϊ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Έρχονται έλεγχοι τήρησης του ωραρίου –Το ΥΠΕΣ συγκεντρώνει στοιχεία

15/1/2020

Μνήμες από το παρελθόν, από όσα εκτυλίχθηκαν όσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τα ηνία του τότε Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ξύπνησε στη Δημόσια Διοίκηση επείγουσα Εγκύκλιος που ουσιαστικά προαναγγέλλει “εφόδους” των ελεγκτικών Υπηρεσιών για την τήρηση του ωραρίου.

Η Εγκύκλιος του Υπουργού Εσωτερικών δημοσιεύθηκε την 14η Ιανουαρίου, προειδοποιώντας ότι « δεδομένης της υποχρέωσης των υπαλλήλων για τήρηση του ωραρίου εργασίας τους, οι αρμόδιες ελεγκτικές Υπηρεσίες σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών κατά λόγο αρμοδιότητας, θα προβούν σε προγραμματισμό διενέργειας συστηματικών ελέγχων τήρησης αυτού ».

 

Ταυτοχρόνως, η Κυβέρνηση συγκεντρώνει στοιχείαγια τον έλεγχο τήρησης του ωραρίου και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η 31η Ιανουαρίουε τέθη ως καταληκτική ημερομηνία  σε όλα τα Υπουργεία για να αποστείλουν τα σχετικά δεδομένα. Υποχρέωση που συμπεριλαμβάνει και τη Δ/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣ, η οποία καλείται να αποστείλει συγκεντρωτικά στοιχεία για τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται αφορούν 1) τη διαδικασία επιλογής ωραρίου, 2) την καταγραφή τυχόν ειδικού ωραρίου εργασίας, 3)τον τρόπο ελέγχου τήρησης του ωραρίου στο σύνολο των Υπηρεσιών του κάθε Φορέα, 4) τον τρόπο ενημέρωσης της κεντρικής Υπηρεσίας για την τήρηση του ωραρίου από τους υπαλλήλους των περιφερειακών ή απομακρυσμένων Υπηρεσιών, 5)το σύστημα υποβολής και έγκρισης αδειών που χρησιμοποιεί ο Φορέας.

 

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι στην ίδια Εγκύκλιο ο Π.Θεοδωρικάκος επισημαίνει την ανομοιομορφία που παρατηρείται μεταξύ των Φορέων, καθώς άλλοι διαθέτουν ηλεκτρονικό–ψηφιακό μηχανισμό σήμανσης, άλλοι απλές συσκευές σήμανσης (ρολόγια) όπου οι υπάλληλοι σημαίνουν τις κάρτες τους, ενώ ορισμένοι διατηρούν βιβλία όπου υπογράφουν οι υπάλληλοι κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους.

«Επιβάλλεται η καθιέρωση ενιαίου συστήματος ελέγχου σε όλες τις Υπηρεσίες του Δημοσίου », υπογραμμίζει ο Υπουργός, «για το λόγο αυτό, θα πρέπει οι Φορείς, που δε διαθέτουν ηλεκτρονικό – ψηφιακό μηχανισμό σήμανσης, να προχωρήσουν άμεσα στην εγκατάστασή του».

 

Κατά τα λοιπά, ο ΥΠΕΣ παραθέτει αναλυτικά το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, σύμφωνα με το αρ.29 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, τις Υπουργικές Αποφάσεις και τις Εγκυκλίους που έχουν διαδοχικά εκδοθεί και ισχύουν.

Επισημαίνεται, τέλος, η αναφορά ότι της Εγκυκλίου πρέπει «να λάβουν γνώση όλοι οι Υπάλληλοι»,

αλλά και η σαφής διευκρίνιση πως η υποχρέωση των υπαλλήλων αφορά την τήρηση του ωραρίου «τόσο κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους, όσο και κατά τη διάρκεια αυτού».

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να δείτε την αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/105/οικ.2091/14.1.2020 Εγκύκλιο ΕΔΩ