Πεμ, 20 Ιουν 2024
Αρχική  > Δήμοι

Ερώτηση βουλευτών Κινήματος Αλλαγής για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

18/6/2020

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

 Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρα 

- Εσωτερικών, κ. Π. Θεοδωρικάκο

- Υγείας, κ. Β. Κικίλια

- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ι. Βρούτση


Θέμα: «Κινδυνεύει η καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας λόγω μη εμπρόθεσμης υποβολής της γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής; »


Κύριε Υπουργέ,

Ι. Σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4354/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  συστήθηκε Επιτροπή για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας . Αναφορικά με το καθεστώς χορήγησης επιδόματος ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας, ως έργο της Επιτροπής ορίστηκε:

α) ο προσδιορισμός συγκεκριμένων κριτηρίων που συνδέονται με την έκθεση των εργαζομένων σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης της υγείας τους εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στο χώρο εργασίας όπου απασχολούνται, των ουσιών με τις οποίες έρχονται σε επαφή ή της φύσης και του αντικειμένου της απασχόλησής τους,

β) ο προσδιορισμός της μεθοδολογίας, του τρόπου υπολογισμού του ύψους και των κατηγοριών του επιδόματος,

γ) η υπαγωγή των ειδικοτήτων/κλάδων και χώρων εργασίας στα ανωτέρω κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, όπου αυτά υπάρχουν, και τον βαθμό και τη συχνότητα έκθεσης στους παράγοντες με τους οποίους συνδέονται τα ανωτέρω κριτήρια.

ΙΙ. Σύμφωνα με το άρθρο 212 του ν.4635/2019, η ανωτέρω Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο της, μεταρρυθμίζοντας το καθεστώς χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και να υποβάλλει τελική γνωμοδότηση στους συναρμόδιους Υπουργούς μέχρι την 30/6/2020.

 

 Επειδή μέχρι σήμερα , λίγες ημέρες πριν την εκπνοή της νέας προθεσμίας υποβολής της τελικής γνωμοδότησης, η Επιτροπή δεν φαίνεται να έχει καταλήξει,

επειδή οι εργαζόμενοι που λαμβάνουν το ανωτέρω επίδομα πληροφορούνται από τα λογιστήρια των υπηρεσιών τους ότι στην περίπτωση που μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία δεν έχει κατατεθεί η γνωμοδότηση της Επιτροπής και δεν έχουν δοθεί οι σχετικές οδηγίες από τους συναρμόδιους Υπουργούς, θα σταματήσει η χορήγησή του από 1.7.2020! 

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

  1. Ισχύουν οι πληροφορίες ότι , μη εμπροθέσμως (έως 30/6/2020) κατατεθείσης της γνωμοδότησης , θα παύσει από 1/7/2020 η καταβολή του επιδόματος ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας στους δικαιούχους;
  2. Σε ποιο σημείο βρίσκονται οι εργασίες της Επιτροπής; Πότε πρόκειται να ολοκληρώσει τις εργασίες της;
  3. Πρόκειται να δοθεί νέα παράταση για την ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής; 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Βασίλης Κεγκέρογλου

Ευαγγελία Λιακούλη

Γιώργος Μουλκιώτης

Κώστας Σκανδαλίδης

Ανδρέας Πουλάς